صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاروالى کابل: ساخت سرک شصت متره قلعه زمانخان در اولويت کار ما قرار دارد

شاروالى کابل: ساخت سرک شصت متره قلعه زمانخان در اولويت کار ما قرار دارد

برخى از باشندگان قلعه زمانخان کابل از کندى کار قيرريزى سرک ٦٠ متره در اين منطقه شکايت دارند اما شاروالى کابل مى گويد، موانعى که در تطبيق اين سرک وجود داشت، برداشته شده و کار آن سرعت خواهد يافت. اين سرک ٤،٢ کيلومتر طول و ٦٠ متر عرض دارد، در چهار خط اصلی و فرعی، از احمدشاه بابا مينه آغاز و از قلعه زمان خان عبور کرده  به مکروريان چهارم شهرکابل وصل مى شود.
به اساس يک گزارش پژواک، در پنجم سنبلۀ سال ١٣٩٢، کار قیرریزی اين سرک آغاز گرديده بود. در آنزمان مسولان گفته بودند، کار ساختمان اين سرک که بيش از يک ميليون دالر امريکايى هزينه برداشته است در مدت ٩ تکميل خواهد شد اما تاهنوز کار اين سرک تکميل نگرديده است.
اما شاروالى کابل دیروز ٢٤ اسد با نشر خبرنامه اى گفته است: «بنابردلایلی کار ساختمان اساسی سرک شصت مترۀ قلعۀ زمانخان که از ساحۀ مکروریان تا پروژۀ احمدشاه بابامینه با تاخیر مواجه شده بود، اکنون در اولویتهای کاری شاروالی کابل قرار داشته و کار آن بشدت جریان دارد.» منبع مى نويسد که کار برداشتن موانع باقیمانده مسیر سرک شصت مترۀ قلعۀ زمان خان از سرگرفته شده است.
در خبرنامه آمده است: «پس از پرداخت پول بدیل خانهی باقیمانده تحت استملاک مسیر سرک شصتمترۀ قلعۀ زمانخان درمقابل ساحه بنایی مربوط ناحیه نهم پاک سازی و برداشتن خانه های مسکونی که مانع برسر راه این پروژه بود، دوباره آغاز شد با پیشرفت کار برداشتن موانع، زمینه برای کار ساختمان اساسی این سرک فراهم می شود.»
منبع مى نويسدکه شاروالیکابل متعهد است تا در سال جاری کار خطوط اصلی آن تکمیل گردیده، نقاط مرکزی شهر با زونهای شرق و جنوب شهر، وصل شود. به نقل از خبرنامه، با بهره گیری از این سرک، افزون بر رشد اقتصادی ساحات مرتبط، از حجم سنگین ترافیک در جادۀ کارته   نو و بگرامی کاسته میشود.
اين درحالى است که اهالى قلعه زمانخان از کندى روند کار ساخت در اين سرک شکايت دارند و شاروالى کابل را به بى کفايتى متهم مى کنند. عبدالغفور يک تن از باشندگان ساحه پل پادشاه شهرکابل به آژانس خبرى پژواک گفت: «هرچند منطقه ما دور دست نيست و به ارگ خيلى نزديک است اما از سال هاى قديم دولت ها هيچ توجه به آن ندارند، سى سال پيش گپ همى سرک بود ولى تاحالي ما صاحب يک سرک پخته نشديم.»
وى مى گويد که اهالى اين منطقه از بابت نبود سرک به تکليف اند و از شاروالى کابل مى خواهند تا کار ساخت و ساز اين سرک را هرچه زودتر تکميل کند. در همين حال نيلاب عزيزى يک تن ديگر از باشندگان اين محل مى گويد:« شاروالى کابل هرسال در شروع يک چند روز کار را مي اندازد، باز يک ماه از سرش تيرشد همى قسم مي ماند، مردم اين منطقه از بسيار زياد به تکليف هستند، هشت و نه سال پيش شاروال آمد کار سرک را افتتاح کرد هنوز هم خلاص نشده است .» موصوف درحالى که شاروالى کابل را به بى کفايتى متهم مى کند از اين ارگان خواست تا کار دراين سرک را سرعت بخشد و هرچه زودتر آن را تکميل کند.