صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۱ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترمپ: شمار نیروها در افغانستان به زودی به ۴هزار کاهش خواهد یافت

ترمپ: شمار نیروها در افغانستان به زودی به ۴هزار کاهش خواهد یافت

رییسجمهور امریکا میگوید که شمار بزرگی از نیروهای امریکایی به زودی از افغانستان بیرون خواهند شد. دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در گفتگو با وبسایت خبری «آکسیوس” گفتهاست که به زودی نیروهای امریکایی در افغانستان، به ۴ هزار تن، کاهش خواهد یافت.
او در جریان این گفتگو میگوید: «ما در زمان کوتاهی به ۸ هزار خواهیم رسید و سپس شمار نیروها را به چهار هزار خواهیم رسانید. اکنون در حال مذاکره استیم. نزده سال در آنجا بودهایم و بیرون خواهیم شد.» او افزود که در روز انتخابات ریاستجمهوری امریکا که نزدیک به چهار ماه به آن ماندهاست، شاید از چهار تا پنج هزار سرباز امریکایی در افغانستان باشند. او در این باره، زمان دقیق را مشخص نکرد، اما افزود که به زودی نیروها در این کشور، کاهش خواهند یافت.امریکا و طالبان در بیست و نهم ماه فبروری سال روان میلادی توافق صلح، امضاء کردند که بر بنیاد این توافق، شمار نیروهای امریکایی در افغانستان خواهش خواهند یافت، ۵ هزار زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان آزاد خواهد و نیز یک هزار زندانی حکومت را طالبان، رها خواهند کرد.
طالبان تمامی یک هزار زندانی حکومتی را، رها کردند، اما حکومت افغانستان تاکنون ۴,۶۰۰ زندانی را ره کردهاست.
روز گذشته، حکومت افغانستان اعلام کرد که لویه جرگه دربارۀ چهگونهگی رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان تا چهار روز دیگر، برگذار خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییسجمهور در این باره گفت که این ۴۰۰ زندانی طالبان به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین دیگر زندانی هستند که شمار آنان محکوم به اعدام هستند. پیش از این، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفت که برگذاری لویه جرگه دربارۀ رهایی ۴۰۰ زندانی این گروه، به معنای دوام جنگ است.