صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۱ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صنعت گردشگری بدخشان صددرصد با رکود مواجه شده است

صنعت گردشگری بدخشان صددرصد با رکود مواجه شده است

قبادالدین ۳۲ ساله ساکن قریه قلعه پنجه ولسوالی وخان ولایت بدخشان است، او به رادیوآزادی گفت از شش سال به اینسو در بخش انتقال و نگهداری مهمانان از طرف شب و رهنمایی گردشگران خارجی در پامیر خرد و کلان کار میکرد، قبادالدین گفت که سالانه با دو موتر، یک مهمانخانه، چهار اسبش تا ده هزار دالر امریکایی کارگر بود.
قبادالدین ادعا میکند که سالانه تنها خودش میزبان تا ۳۵ خارجی در یک سال بود: «مه یک مهمان خانه در ولسوالی واخان دارم که سالانه سیاحین خارجی به مهمان خانه مه می آمدند و مه تمامی امکانات محلی را برای شان فراهم میکردم، مه اسپ دارم، موتر دارم و مهمان خانه و رهنما برای گردشگران خارجی.»
اکنون قبادالدین میگوید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا تااکنون که ۵ ماه از سال جاری میگذرد ، میزبان یک گردشگر خارجی هم نبود است، قبادالدین میگوید که امسال وضعیت اقتصادی اش رو به رکود است و ۸ تن دیگر که با او کار میکردند، روزگار خوبی ندارند: «مه امسال هم مانند سالهای قبل تمامی آمادگی ها را برای نگهداری و انتقال گردشگران خارجی گرفته بودم، اما تا هنوز به دلیل شیوع ویروس کرونا یک گردشگر هم به بدخشان نیامده، امسال هیچ عاید نداشم و اقتصادم رو به سقوط است.»
صدیقی لعل زاد آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هم به رادیو آزادی گفت که شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای کشور و ناامنی در مسیر راه، بدخشان و کابل سبب شده است که امسال حتی یک گردشگر خارجی به بدخشان نیاید.
در حالیکه به گفته این مسئول محلی بدخشان ، سال قبل، ۴۷۵ گردشگر خارجی و بیشتر از ۴۵ هزار سیاح داخلی از نقاط مختلف این ولایت دیدن کردند: ما در سال قبل اوج گردشگران خارجی را داشتیم و روز به روز مهمان خارجی ما زیاد میشد، اما امسال هر چند ما امید وار بودیم که گردشگران خارجی افزایش یابد اما متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا هیچ گردشگری خارجی به بدخشان نیامد، امسال هیچ گردشگر خارجی نیامده اما گردشگران داخلی به اوج خود رسیده است.»
از سوی هم نقیبالله ثاقیب یار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که نبود گردشگران خارجی امسال در بدخشان، سبب رکود اقتصادی افراد میزبان در این ولایت شده است، به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به دلیل نبود جهانگردان خارجی امسال از میان ۱۲ شرکت که در بخش انتقال و نگهداری جهان گردان کار میکردند، تااکنون دو شرکت جوازش را ملغا کرده است.
او افزود: «ما سال قبل میزبان ۴۷۵ گردشگر خارجی در بدخشان بودیم، امسال شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای کشور سبب شد که هیچ گردشگرخارجی به این ولایت نیاید، نبود گردشگران خارجی یک ضربه محکم به اقتصاد محلی خانواده ها وارد کرده است.»
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های است که بیشترین نقاط دیدنی را دارد، موجودیت دومین پارک ملی در پامیرات، حیوانات نادر وحشی و اهلی، جهیل های دیدنی و دهها چمنزار، دریاچه و چشمه سار در ولسوالیهای واخان، شغنان و ولسوالی شهدا سبب شده است که سالانه صدها گردشگر خارجی و هزاران سیاح داخلی به بدخشان بیایند اما امسال شیوع ویروس کرونا سبب شد که حتی یک گردشگر خارجی از بدخشان دیدن نکنند.