صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از آغاز سال روان ۴۰۰ هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند

از آغاز سال روان ۴۰۰ هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان برگشته اند

از ابتدای سال روان میلادی ۴۰۰ هزار افغان از کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کرده اند. اکثر برگشت کنندگان، افرادی اند که مجوز قانونی اقامت نداشته اند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM ) که روز سه شنبه به نشر رسیده است، اکثریت برگشت گنندگان از ایران اند. کشوری که به شدت از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است.
براساس گزارش این سازمان، وزارت امور مهاجرین افغانستان ۴۰۴ هزار و ۸۶۸  مورد برگشت از ایران و ۱ هزار و ۹۳۳ مورد از پاکستان را ثبت کرده است.  بیش از ۱۲۵ هزار مورد از کشور ایران، اخراجی ها بوده اند و بقیه داوطلبانه عودت کرده اند. بیشتر این پناهجویان در ماه مارچ وارد افغانستان شده اند.
این تعداد فقط مربوط به آنعده افغان هایی است که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل «UNHCR » رسماً به عنوان پناهنده ثبت نشده اند. به این معنی که این افراد دارای مجوز قانونی اقامت نبوده اند. آلمان به دلیل بحران کرونا، به طور موقت اخراج افغان ها را به کشور شان به حالت تعلیق درآورده است.
بسیاری از افغان ها عمدتا برای کار به کشورهای همسایه می روند و مرتباً به وطن شان دوباره برمی گردند. بنا بر این هر باری که این مهاجران از مرز عبور می کنند، وارد آمار برگشت کنندگان می شوند.
پیش زمینه این مهاجرت ها به کشور های همسایه، ادامه درگیری وناامنی در افغانستان، اقتصاد ضعیف و بیکاری زیاد در این کشور خوانده می شود. با این حال، اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر رو به تضعیف است، به همین دلیل بسیاری از افغان ها به کشورشان برگشت می کنند.