صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمبود آب از مشکلات حاد در کابل؛ اداره تنظیم آب: چاه‌های جذبی حفر شده اند

کمبود آب از مشکلات حاد در کابل؛ اداره تنظیم آب: چاه‌های جذبی حفر شده اند

کمبود آب در این روزها به یکی از مشکلات حاد برای باشندههای کابل مبدل شده است. در این میان کوه نشینان، از همه بیشتر با کمبود آب مواجه بوده و از این ناحیه نگرانی شدید دارند. ویس ۱۰ ساله است. او هر روز پلههای زینه ساخته شده در کوه آسمایی را میپیماید، تا به خانهاش آب برای نوشیدن برساند. او به رادیو آزادی گفت: «آب را که بالا میکنم زیاد سرم فشار میاید و روز ۵ یا ۶ بار آب بالا میکنم.»
راههای صعب العبور و هوای سرد در زمستان مشکلات این کوه نشینان را از ناحیه تهیه آب دو برابر میسازد. قندآغا باشنده گذرگاه شهر کابل به رادیو آزادی گفت: «زمستان بیآب استیم. همه جا را یخ میزند. ۳ ماه ۴ ماه بسیار با مشکل روبرو میشویم از دیگرا آب میگیریم اما چون یخ میبندد آب برای ما نمیرسد.»
با این همه دیده میشود مشکل کمبود آب در شهر کابل مسئولان را نیز وا داشته است تا اقدام کنند. اداره ملی تنظیم امور آب در شهر کابل روز دوشنبه از به اجرا گذاشتن طرح ساخت چاههای جذبی در شهر کابل خبر داد. احمد ویس بصیری معین تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب گفت: «اداره ملی تنظیم امور آب این ابتکار را به خرچ داد که نمونه چاههای جذبی را در دو محوطه مربوط به اداره ما که یکی در اداره ملی تنظیم امور آب و دیگر در حوزه کابل میباشد. ما به تعداد ۲۱ حلقه چاههای جذبی را ساختیم که هدف آن جمع آوری آب باران بود.»
او افزود آنان توانسته اند با حفر این چاهها تا کنون بیش از ۱،۵۰۰ متر مکعب آب را ذخیره کنند. آقای بصیر میگوید اگر همهی ادارهها و خانوادهها در شهر کابل چنین اقدام کنند، بیش از یک میلیون متر مکعب آب ذخیره خواهد شد. آقای بصیری میگوید برنامههای دیگری نیز مانند انتقال آب پنجشیر به کابل، اجازه ندادن به آن عده شرکتهای که از آب بیش از حد استفاده میکنند و اعمار بندهای کوچک در سرتاسر افغانستان را روی دست دارند.
بر بنیاد آمار اداره ملی تنظیم امور آب، شهر کابل به حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد، از این میان اکنون به کمبود ۴۰ میلیون متر مکعب آب روبرو است.