صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ میزان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ساحات تحت کشت زعفران در افغانستان ۷ درصد افزایش یافته است

ساحات تحت کشت زعفران در افغانستان ۷ درصد افزایش یافته است

بنا بر معلومات وزارت زراعت افغانستان امسال ساحه کشت زعفران هفت درصد بیشتر شده است. وزارت زراعت پیش بینی می کند که امسال میزان حاصلات زعفران به حدود ۲۴ متریک تُن افزایش خواهد یافت.
وزارت زراعت افغانستان از گسترش ساحات تحت کشت زعفران در سال روان خورشیدی خبر می دهد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زارعت می گوید که امسال ساحه کشت زعفران در افغانستان در بعضی مناطق ۷ درصد افزایش داشته است. «پیش بینی می شود که میزان کشتزارهای زغفران افغانستان تا ده درصد افزایش داشته باشد که این تاثیر مستقیم روی افزایش حاصلات زعفران خواهد داشت.«
بنا بر آمار وزارت زراعت، سال گذشته خورشیدی در افغانستان در۷۵۰۰ هکتار زمین زعفران کشت شده بود و امسال این ساحه به بیش از ۸۲۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت. تولیدات زعفران افغانستان در سال گذشته ۲۰ متریک تُن بوده است، اما بر اساس تخمین وزارت زراعت امسال تولیدات زعفران افغانستان به حدود ۲۴ متریک تن خواهد رسید.
«آیسا» یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان خبر می دهد که زعفران این کشور در سال 2013 توانسته است مقام نخست را در رده بندی سازمان بین المللی ذایقه و کیفیت به دست آورد. در این عکس زنان کارگر برای جمع آوری گل زعفران به سوی کشتزاری در ولسوالی غوریان ولایت هرات می روند.
به گفته وزارت زراعت دلیل افزایش کشت زعفران علاقه مندی کشاورزان و در عین حال شرایط اقلیمی مناسب برای کشت زعفران بوده است. سخنگوی این وزارت می گوید که امسال تقریبا در همه ولایت زعفران کشت شده است.  ولایت های هرات، بلخ و سرپل در سال های گذشته بیشترین میزان تولید زعفران در افغانستان را داشته اند.
با آنکه به دلیل شیوع پاندمی کرونا در اکثر کشورهای جهان از رونق تجارت کاسته شده است، اما سخنگوی وزارت زراعت می گوید که نگرانی جدی در قسمت قیمت و بازار فروش زعفران افغانستان وجود ندارد و مارکت فروش در بازارهای عربی و خارجی موجود است.