صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور غنی: آبهای ما آبروی ما است، باید به آن توجه کنیم

رییس جمهور غنی:  آبهای ما آبروی ما است، باید به آن توجه کنیم

رییس جمهور غنی ضمن بازدید از بند کمال خان در ولایت نیمروز گفت که تا چهار ماه آینده، این بند آب گیری خواهد شد و در آینده نه چندان دور این ولایت به یک قطب مهم اقتصادی مبدل می گردد.
دفتر مطبوعاتی ارگ گفته است که محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور که دیروز در راس یک هیات عالی رتبه وارد نیمروز شد در کنار ملاقات ها با اقشار مختلف مردم در این ولایت، در مراسم حرکت اولین محمولۀ صادراتی افغانستان جانب بندر چابهار نیز اشتراک خواهد کرد.
منبع می نویسد که قرار است که امروز۵۷۰ تُن از محصولات تولیدی افغانستان از طریق بندر چابهار به کشور هند صادر گردد.
رییس جمهور از جریان کار بند کمال خان، دراین ولایت بازدید نموده گفت که این یکی از صد بند حیاتی در کشور می باشد که باید به آن توجه صورت گیرد.
موصوف ا فزود که با تکمیل کار این بند ها ، دیگر آب های افغانستان ضایع نخواهند شد. وی با تاکيد گفت: « آب های ما آبروی ما است، باید به آن توجه کنیم.»
غنی بدون ارایه جزییات می گوید که تا چهار ماه آینده بند کمال خان آب گیری خواهد شد و از ضایع شدن آب جلوگیری به عمل آید. به اساس یک گزارش پژواک، کار آب گیری این بند دراواسط سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده بود.
رییس جمهور همچنان گفت که بعد از این به ولایت نیمروز توجه بیشتر صورت می گیرد؛ زیرا این ولایت نظر به موقعیتی که دارد به یکی از قطب های اقتصادی در آینده نه چندان دور، مبدل خواهد شد.