صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: شاروالى کابل از مصرف پول در توزیع نان خشک به نيازمندان ،جوابده مى باشد

وزارت مالیه:  شاروالى کابل از مصرف پول در توزیع نان خشک به نيازمندان ،جوابده مى باشد

وزارت ماليه مى گويد ، شاروالى کابل که بيش ازيک ميليارد افغانى براى توزيع نان خشک به نيازمندان اين شهرگرفته است و بايد از مصرف اين پول حساب بدهد .
به اساس معلومات وزارت مالیه از مجموع پول اختصاص داده شده،  شاروالى کابل بیش از یک میلیارد و ۲۴۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک گرفته بود.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه  که امروز دريک کنفرانس مشترک با دو مقام شاروالى کابل صحبت مى کرد ازشاروالى کابل خواست که از مصرف پول در توزیع نان خشک به این نهاد حساب دهد.
سخنگوی وزارت مالیه، گفت  که در دورۀ قرنطین، بیش از دومیلیارد و ۲۰۰میلیون افغانی برای توزیع نان خشک برای نیازمندانی که از شیوع کرونا متأثر شده بودند، اختصاص یافته بود و اکنون شاروالى ها که مسؤول هزینه کردن آن پول بودند ،باید حساب بدهند.
مسجدی،  افزود ،نهادهای دولتی که تخصیصها را دریافت کردهاند، باید جوابده باشند و حسابهای شان را با شفافیت گزارش بدهند .
شهریار فهیم، رییس تدارکات شاروالی کابل با بيان اينکه مطابق تفاهم نامه برای تهیه نان خشک، آرد قزاقی درجه اول در نظر گرفته شده بود، افزود: (مطابق تفاهمنامه، خبازان مکلف بودند که از یک بوجی آرد ۵۰ کیلویی قزاقی، ۱۹۲ قرص نان به مستحقین توزیع کنند و۳۴ درصد آرد باقی مانده از هربوری، برای مصارف خباز در نظر گرفته شده بود.
نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شاروالى کابل بیان داشت: «یک مقدار حسابها تاکنون تکمیل نشدهاند که با تکمیل شدن آنها تمام مصارف معلوم خواهند شد.»
بارکزی، افزود  که در جریان ۴۰ روز، ۱۱۷میلیون قرص نان، برای ۳۱۱۳۲۰ خانواده مستحق در شهر کابل، توزیع گردیده است.
وى با رد گزارش یکی از رسانه ها مبنی بر اختلاس ۸۰۰ میلیون افغانی در توزیع نان خشک درکابل، افزود،: (ارقام نشان می دهد که در طبخ ۱۱۷ میلیون نان خشک، به گونه مجموعی ۳۰۵۶۲ تن آرد به مصرف رسیده است، اما از این جمله تا اکنون امور مالی ۲۰۶۵۳ تن آرد آن که بالغ بر بیش از ۸۴۷ میلیون و۴۵۹ هزار افغانی می شود، تصفیه شده است.) بارکزی افزود که اسناد مصرفی ۹۹۰۹ تُن آرد دیگر در حال پروسس قرار دارد و پس از تکمیل شدن آن، شاروالی کابل به گونه مشخص، مصرف مجموعی پول توزیع نان خشک برای مستحقین در شهر کابل را اعلام می نماید.
این درحالی است که پیش از این، از حیفومیل صدها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک در شهر کابل گزارش شدهاست، اما شاروالى کابل این اتهامها را رد میکند.(پژواک)