صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردی در فاریاب همسر و سه فرزندش را به قتل رساند

مردی در فاریاب همسر و سه فرزندش را به قتل رساند

مقامها در ولایت فاریاب میگویند که مردی همسر و سه فرزندش را توسط چاقو به قتل رسانده است.
عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب در صحبت با خامهپرس تأیید کرد که یک مرد، همسر، دو پسر و یک دخترش را توسط چاقو به قتل رسانده است.
به گفتهی سخنگوی پولیس فاریاب، این رویداد ساعت ۴:۰۰ پس از چاشت (شنبه ۲۱ سرطان) در شهر میمنه این ولایت رخ داده است.
پولیس فاریاب نام این مرد را «فیروز» میگوید و باشندهی اصلی ولسوالی پشتونکوت این ولایت میباشد.
این مرد که معتاد به مواد مخدر نیز است، هنگام فرار بازداشت شده و تحقیقات از او جریان دارد.
سخنگوی پولیس فاریاب انگیزه این قتل را مسایل ناموسی عنوان میکند.