صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا در افغانستان، بیش از ۳۴هزار مبتلا و نزدیک به هزار قربانی

کرونا در افغانستان، بیش از ۳۴هزار مبتلا و نزدیک به هزار قربانی

وزارت صحت عامهی کشور اعلام کرد که در یک شبانهروز گذشته، ۲۸۶ واقعهی مثبت کرونا را شناسایی کرده است.
براساس اعلام وزارت صحت عامه، در ۲۴ ساعت گذشته ۷۴۲ نمونهی مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته که در این میان ۲۸۶ مورد آن مثبت تشخیث شده است.
با این حساب شمار مجموعی بیماران مصاب به کرونا در افغانستان (جمعه ۲۰ سرطان) به ۳۴.۱۹۴ تن افزایش یافته است.
در همین حال ۴۱ بیمارن مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته صحتیاب شده اند. شمار کلی بیماران صحتیاب شده ۲۰.۸۸۲ نفر رسیده است.
همچنان در ۲۴ ساعت گذشه ۱۴ بیمار در اثر این ویروس جان باخته است. شمار مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به ۹۷۱ نفر افزایش یافته است.
این در حالی است که روز گذشت وزارت صحت عامه از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ابتلا به کرونا در افغانستان خبر داده گفت که این وزارت تلاش دارد رقم ابتلا را تا کمتر از ۵ درصد کاهش دهد.
این وزارت تاکید میکند که کشور همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و از مردم میخواهد تا به توصیههای صحی عمل کنند.