صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات: برای نصاب سمستر بهاری، ۱۶ هفته در نظر گرفته شده است

وزارت تحصیلات: برای نصاب سمستر بهاری، ۱۶ هفته در نظر گرفته شده است

با شیوع ویروس کرونا آغاز سال تحصیلی، همۀ مراکز آموزشی خصوصی و دولتی افغانستان تعطیل شدند. وزارتهای تحصیلات عالی و معارف پیگیری درسها را از طریق آنلاین و رسانههای صوتی و تصویری آغاز کرد. به دلیل محدودیت خدمات از این طریق، بسیاری از دانشجویان این درسها بهرهمند نشدند.
امید هاشمی و حسنا عفت، دانشجویانی که نتوانستند از طریق آنلاین درس بخوانند، به رادیوی آزادی میگویند: «برخی محصلان بودند که امکانات مالی داشتند و توانستند که از این سیستم استفاده کنند، اما برخی محصلان هستند که حتی پول نداشتند بستۀ انترنت را فعال کنند.»
«ما در این روزهای قرنطین هستیم و به انترنت دسترسی نداریم. کسانی که به انترنت دسترسی دارند، درسهایشان را آنلاین ادامه دادند، اما از درس محروم ماندیم.» وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که طرحی برای آغاز درسهای حضوری پوهنتونها به کمیتۀ عالی مبارزه با ویروس کرونا و کابینه ارایه کرده است.
عزیز احمد اوریا، رئیس نشرات این وزارت میگوید در صورت تأیید این طرح، درسهای حضوری از ۲۱ سرطان، یعنی اول هفته آینده، آغاز خواهد شد. او میافزاید: «ولایتهای سردسیر ۸ الی ۱۰ هفته و ولایتهای گرمسیر که سمستر درسیشان در حال پایانی بود و تمام میشد که کرونا آغاز شد ۴ هفته باقی مانده است.»
به گفتۀ آقای اوریا، برای دانشجویانی که به سیستم تدریس آنلاین دسترسی نداشتند، صنفهای جداگانه برگذار خواهد شد. بر اساس قوانین تحصیلات عالی برای تطبیق نصاب تحصیلی سمستر بهاری ۱۶ هفته در نظر گرفته شده است. طرح قرنطین پوهنتونها و مکتبها در حالی ادامه دارد که اصول قرنطین در داخل شهرهای بزرگ به شمول کابل رعایت نمیشود و حتی برخی هوتلهای عروسی فعال شدهاند.
فریده بیکزاد، عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان به رادیوی آزادی میگوید با آن که موضوع آغاز فعالیت مکتبها و پوهنتونها در نشستهای این مجلس مطرح شد، اما اعضای مجلس مخالفت کردند. «چون خانواده‌‌ها نمیخواهند، ما در داخل تالار هستیم، مردم از کمیسیون ما تقاضا کردند که مکاتب باز شوند، اما بیشتر وکلا انتقاد کردند و گفتند که چرا مکتبها باز شوند. اگر باز هم شوند، ما اطفال خود را نمیگذاریم که به مکتب بروند.»
این در حالی است که براساس آمار وزارت صحت عامۀ افغانستان، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۹ تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و ۳۴ فرد مبتلا به این ویروس جان باختهاند. با ثبت موردهای جدید شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به ۳۳ هزار ۱۹۰ تن، شمار بهبودیافتهگان ۲۰ هزار و ۱۰۳ تن و جان باختهگان به ۸۹۸ تن میرسد.