صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت ملی افزایش ناامنی ها درکشور را نگران کننده خواند

شورای امنیت ملی  افزایش ناامنی ها درکشور را نگران کننده خواند

اشتراک کننده گان جلسه شورای امنیت ملی، درمورد اوضاع امنیتی کشور بحث  نموده و افزایش جنگ و خشونت ها را نگران کننده خواندند.
در خبرنامه ای دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی که دیروز منتشر شده، نوشته شده که نشست مقامات ارشد امنیتی دولت افغانستان تحت ریاست حمد الله محب مشاور امنیت ملی، روز گذشته برگزار گردید و  روی اوضاع عمومی امنیتی کشور، پیشرفتها و پلانهای آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
منبع می افزاید که با وجود توافق نامه صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا در قطر که درماه حوت سال ۱۳۹۸ به امضا رسید و سایر توافق نامهها، جنگ و خشونتها امسال نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است.
در خبرنامه آمده است که دراین جلسه، مقامات ارشد امنیتی، پیشرفت و اجرای میکانیزمهای موجود برای مقابله با قتلهای هدفمند و جرایم جنایی در سراسر کشوررا  مورد بررسی قرار دادند .به نقل از خبرنامه در این جلسه در خصوص حاکمیت و تطبیق یکسان قانون تصامیم لازم اتخاذ گردید.