صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراهم سازی کتاب های مکتب برای دانش آموزان ازطرف شرکت اتصالات

فراهم سازی کتاب های مکتب برای دانش آموزان ازطرف شرکت اتصالات

کابل – 5 جولای 2020
منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش و در حمایت از برنامۀ تعلیمات بدیل وزارت معارف کشور، شرکت اتصالات بستۀ جدیدی انترنت را برای دانش آموزان و معلمین جهت دسترسی و دانلود کتاب های مکتب، از سایت انترنتی اختصاصی که از طرف اتصالات ایجاد گردیده است، معرفی نمود. هدف از معرفی این بسته کاهش چالش های تعطیلی مکاتب به دلیل گسترش ویروس کرونا و کمک به دانش آموزان و معلمین برای ادامه دروس شان در هنگام که رفتن به مکتب ممکن نمی باشد، است.
از آغاز معرفی به تاریخ 28 جون 2020، این بسته، که شامل 1GB انترنت دربدل 5 افغانی ماهانه می باشد، مورد توجه کاربران قرارگرفته و از طرف مشتریان اتصالات در رسانه های اجتماعی منحیث نازلترین بستۀ انترنت در بازار شناخته شده است. گفتنی است که این بسته تنها برای دسترسی به سایت انترنتی  http://elearning.etisalat.af و به شرط اینکه مشتریان یک بستۀ دیگر انترنت را فعال داشته باشند، قابل استفاده می باشد.
متیوویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت « ما قصد داریم با فراهم نمودن انترنت دربدل نازلترین قیمت ها، دوران قرنطین را برای دانش آموزان به یک فرصت آموزشی مبدل سازیم.»
شرکت اتصالات متعهد به حمایت از افغان ها در عرصه های مختلف که باعث بهبود کیفیت زندگی و تسریع پیشرفت در کشور گردد، می باشد.   به همین ملحوظ، برنامه های آموزشی همواره بخش عمدۀ فعالیت های حمایتی اتصالات را تشکیل داده است. رهبری اتصالات افغانستان باور دارند که تعلیم و تربیه با کیفیت کمک می کند استعداد های اطفال را شناسایی نموده و آنان را منحیث رهبران آیندۀ کشور شان آماده ساخت.
درباره اتصالات:-
اتصالات افغانستان یکی از شرکت های متمم اتصالات گروپ،  یکی از بزرگترین گروپ های مخابراتی در جهان که دفتر مرکزی آن در امارات متحده عربی واقع است، می باشد. اتصالات افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی فعالیت خود را در افغانستان آغاز نمود و در فرصت اندک به یکی از شرکت های به سرعت در حال توسعه کشور تبدیل گردید، که در حال حاضر دارای بیش از 6 میلیون مشترک می باشد. رسیدن به جایگاه نخست بر اساس کیفیت، عرضه خدمات عالی، قیمت مناسب، و پوشش وسیع و بی نظیر در تمام ولایات کشور از اهداف این شرکت می باشد. از آغاز فعالیت در سال ۲۰۰۷ میلادی تا اکنون، اتصالات بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکای در افغانستان سرمایه گذاری نموده و اولین عرضه کننده خدمات 3.75G یا نسل سوم موبایل در کشور می باشد.

برای معلومات بیشتر به این آدرس ها مراجعه نمایید:
www.etisalat.af    ویا
www.facebook.com/etisalatafg