صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

براى برگزاری مراسم تشییع جنازه یوسف غضنفر يک کميسيون موظف گرديد

براى برگزاری مراسم تشییع جنازه یوسف غضنفر يک کميسيون موظف گرديد

رئیس جمهور غنی طی حکمی، کمیسیونی را به منظور برگزاری مراسم خاص دولتی برای تشییع جنازه و فاتحه خوانی محمد یوسف غضنفر موظف کرد.
محمد یوسف غضنفرنمایندۀ فوق العاده رئیس جمهور درامور توسعۀ اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر،شب گذشته از اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت.
درخبرنامه اى دفتر سخنگوی رییس جمهور گفته شده است  :«به منظور برگزاری مراسم جنازه، تدفین و فاتحه خوانی مرحوم الحاج محمد یوسف غضنفر، کمیسیون دولتی تحت ریاست محمد شاکر کارگر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری موظف می باشد.»
به نقل از منبع، در ترکیب این کمیسیون، نمایندگان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ارشاد، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ و همچنان دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ مستقل ارگان های محل و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، شامل می باشند.
بر اساس حکم رئیس جمهور، کمیسیون موظف است تا تدابیر همه جانبه را به خاطر برگزاری مراسم خاص دولتی جهت تشییع جنازه و فاتحه خوانی مرحومی در مرکز ولایات کشور، اتخاذ و عملی نماید.