صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: طرح زندانیان و مذاکرات بین الافغانی هفتۀ آینده نهایی می شود

رئیس جمهور: طرح زندانیان و مذاکرات بین الافغانی هفتۀ آینده نهایی می شود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که طرح نهایی مذاکرات بین الافغانی و رهایی زندانیان هفتۀ آینده نهایی می شود. رئیس جمهور غنی این سخنان شب گذشته در یک مصاحبۀ خاص با تلویزیون ملی اظهار کرده است و علاوه بر این، به پرسشهای اشتراک کنندگان نیز پاسخ داد.
وی در رابطه به پروسۀ صلح و مذاکرات بین الافغانی گفت، احتمال دارد که مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان در قطر صورت گیرد. رئیس جمهور غنی افزود که در این بخش اندونیزیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی چین و روسیه نیز پيشنهادات کرده اند، ممکن حکومت افغانستان از جاپان نیز خواست میزبانی کند.
به گفتۀ موصوف، طریقه طوری خواهد بود که تمام مذاکرات در یک کشور نمی باشد، خواست حکومت این است که تمام کشورها باید در این شامل باشد و در هفته های آینده ترتیبات آن گرفته خواهد شد.
رئیس جمهور غنی گفت که در هفته های آیند با ۱۸ کشور دوست و همسایه بحث صورت خواهد گرفت تا در مورد صلح افغانستان اجماع منطقوی و جهانی بدست آید.
تلاش های جدی، به ویژهاز طرف ایالات متحدۀ امریکا جریان دارد که مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد، اما تاهنوز برای این مذاکرات مکان و زمان مشخص نشده است.
اما رئیس جمهور غنی گفت که تا روز یکشنبه هفته آینده، موضوع زندانیان یکطرفه می شود و در همین هفته تاریخ مذاکرات بین الافغانی نیز واضح خواهد شد.
به اساس موافقۀ که در ماه فبروری در قطر بین طالبان و امریکا به امضاء رسیده است، حکومت افغانستان باید ۵۰۰۰ زندانی حکومت و طالبان ۱۰۰۰ زندانی حکومت رها کنند و مذاکرات بین الافغانی آغاز کنند، اما از امضاء توافقنامه با گذشت چهار ماه، تاهنوز رهایی این تعداد زندانیا عملی نشده و مذاکرات نیز آغاز نشده است.
حکومت افغانستان تا حال حدود چهار هزار زندانی رها کردند و طالبان نیز ادعا می کنند که۷۰۰ منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی را رها کردند، اما پیش از این مقامات افغان بطور مکرر گفته اند که افراد که از سوی طالبان رها شده، تمام آنها فوجی ها نیستند و افراد ملکی نیز در آنها شامل اند.
رئیس جمهور غنی در این مصاحبه گفت که طرح رهایی زندانیان تا هفتۀ آینده نهای خواهد شد، اما تاکید کرد که اگر طالبان فوجی های افغان را رها نکنند، زندانیان باقی طالبان نیز آزاد نخواهند شد.
وی افزود:»رهایی زندانیان تبادله است، طالبان باید زندانی های دولت را آزاد کنند، علاوه از آن رهایی زندانیا یک طرفه نه خواهند شد.» به گفتۀ رئیس جمهور، در رابطه به صلح افغانستان اجماع موجو است، اما به گفتۀ وی، در مورد آن قیمت اجماع وجود ندارد که برای آوردن صلح به افغانستان آنجام میشود.
وی افزود که تصمیم نهایی در مورد صلحؤ مردم افغانستان خواهند گرفت. وی گفت که در این موردلوی جرگه و شورای ملی افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور در پاسخبه یک پرسش گفت که وی وزرای طرف خود را معرفي کردند، حالا شما از داکتر عبدالله بپرسید که چه وقت وزرایش را معرفی می کند. موصوف می گوید که در اعضای کابینه چهار زن می باشند، که دو تن از سوی وی معرفی شده اند.