صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمد جواد عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه تعیین شد

احمد جواد عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه تعیین شد

افغانستان‌ما: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با صدور حکمی، احمد جواد عثمانی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه تعیین کرده است .
اداره امور ریاست جمهوری، حکم تعیین آقای عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه را امروز (یکشنبه، ۱۱ جوزا) منتشر کرده است .
آقای عثمانی، بعد از برکناری فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه، به این سمت گماشته شده است .
آقای فیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود برکناری‌اش از مقام وزارت صحت عامه را تایید و از همکارانش در این وزارت سپاسگزاری کرده است .
او افزوده که بعد از بیش از پنج سال کار به عنوان وزیر صحت عامه، ماموریتش را به پایان رسانده است .