صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای اولین بار ذخایر ارزی بانک مرکزی کشور به ۹ میلیارد دالر رسید

برای اولین بار ذخایر  ارزی بانک مرکزی کشور به ۹ میلیارد دالر رسید

افغانستان‌ما: بانک مرکزی کشور (د افغانستان بانک) اعلام کرده که برای اولین بار ذخایر ارزی ناخالص این بانک به ۹ میلیارد دالر رسیده است .
این بانک امروز (شنبه، ۱۰ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای نوشته که "دستیابی به افزایش ذخایر ارز به بالای سقف 9 میلیارد دالر، نشان دهنده تلاش‌های کمیته عملیات بازار د افغانستان بانک بوده که با سرمایه گذاری ها موثر و پایدار در کنار این دست آورد، باعث شده است که تورم و ارزش پولی کشور در حد قابل قبولی نگهداشته شود ."
بانک مرکزی کشور افزوده که "ذخایر ارزی کشور در زمانی به سقف ۹ میلیارد دالر رسیده است که کمک های جهانی در حال حاضر کاهش یافته و با شیوع ویروس کرونا نرخ تکتانه در بازارهای مالی جهان تا حد صفر تقرب یافته است ."
بانک مرکزی کشور گفته برای ثبات ارزش پولی افغانی و با در نظرداشت شیوع ویروس کرونا، بیشتر از پیش دالر لیلام می‌کند .