صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رژیم کاری ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی تغییر کرد

رژیم کاری ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی تغییر کرد

افغانستان‌ما: دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که طرح رژیم کاری جدید ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در یک جلسه اختصاصی به ریاست سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، تایید شد .
بر اساس اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، امروز (شنبه، ۱۰جوزا) منتشر کرده، رژیم کاری ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی در دو شیفت روزهای زوج و فرد؛ از ساعت هفت صبح تا ساعت یک بعد از ظهر، تعیین شده است .
کارمندان عالی رتبه و کارمندانی که صلاحیت اجرائی دارند، از این طرح مستثنی هستند و باید هر روز سر کار حاضر شوند. بانک‌ها و صرافی‌ها و ادارات مالی نیز از این طرح مستثنی هستند .
رژیم کاری جدید، سکتور خصوصی را شامل نمی‌شود و معاون دوم رئیس جمهور به وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه و والی کابل دستور داده که در هماهنگی با نمایندگان سکتور خصوصی و دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، طرح رژیم کاری سکتور خصوصی را تهیه و برای تایید و نهایی سازی، ارائه کنند .
رژیم کار جدید ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی همچنین شامل وزارت صحت عامه و نهادهای امنیتی نمی‌شود .
وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این رژیم کاری فقط برای دوره شیوع ویروس کرونا تنظیم شده و قابل اجرا است و در صورتی که ویروس کنترول و وضعیت عادی شود، رژیم کاری ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی نیز به حالت عادی بازخواهد گشت .