صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان: تیم فنی ما دیگر در جلسات بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند

طالبان: تیم فنی ما دیگر در جلسات بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند

افغانستان‌ما: گروه طالبان اعلام کرده که تیم فنی این گروه از امروز (سه شنبه، ۱۹حمل) در جلسات با دولت افغانستان برای بحث روی آزادی زندانیان، شرکت نمی کند .
سهیل شاهین، سخنگوی این گروه اعلام کرده که رهایی زندانیان این گروه به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد، به همین دلیل تیم فنی این گروه در جلساتی که به گفته او بی‌نیتجه است، دیگر شرکت نمی‌کند .
او گفته که این تیم برای شناسایی زندانیان به کابل فرستاده شد زیرا قرار بود طبق وعده، رهایی زندانیان آغاز شود .
اما به گفته او، این روند به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد و بنابر این دیگر تیم فنی آنها با "جهات مربوطه" در نشستی اشتراک نخواهد کرد .
سه شنبه هفته پیش طالبان اعلام کرد که هیات سه نفری از این گروه برای رهایی زندانیان به کابل سفر کرده است .
شورای امنیت ملی کشور روز بعد این خبر را تایید کرد و گفت دیدار تیم‌های فنی دو طرف با هم آغاز شده و بحث روی چگونگی رهایی زندانیان جریان دارد .
روز گذشته عبدالمتین بیگ، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی و از اعضای هیات مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که طالبان برای اولین مرحله رهایی زندانیان‌شان، فهرست پانزده نفری از فرماندهان جنگی‌شان را به حکومت دادند که "عملا دست‌شان به خون مردم آغشته است ."
او گفت که رهایی این زندانیان ممکن نیست و دولت حاضر شده چهارصد نفر از زندانیان کم خطر این گروه را رها کند اما طالبان قبول نمی‌کند .
آقای بیگ، اصرار طالبان برای رهایی این پانزده نفر را "لجاجت" خواند .
اما سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفت که این پانزده نفر شامل فهرست پنج هزار زندانی هستند که قبلا با حکومت افغانستان شریک شده و رهایی آنها برای کمک به تیم فنی طالبان برای شناسایی سایر زندانیان لازم است .
پیش از دیدارهای رو در روی تیم‌های فنی حکومت و طالبان در کابل، نمایندگان دو طرف سه نشست از طریق کنفرانس ویدئویی داشتند .
شورای امنیت ملی گفته بود که در این نشست‌ها توافق شده که آزادی زندانیان مطابق با فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور صورت بگیرد و نخست صد نفر از زندانیان طالبان با درنظرداشت سن، وضعیت صحی و آسیب پذیری آنها در برابر ویروس کرونا رها خواهند شد .