صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: رئیس جمهور فرمان تغییر ساختار این وزارت را لغو کرده است

وزارت مالیه: رئیس جمهور فرمان تغییر ساختار این وزارت را لغو کرده است

افغانستان‌ما: وزارت مالیه اعلام کرده که رئیس جمهور غنی فرمانی را که در مورد تغییر ساختار این وزارت صادر کرده بود، لغو کرده است .
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه امروز (دوشنبه، ۱۸حمل) در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهوردیروز در یک فرمان جدید تمام صلاحیت‌های این وزارت را، بازگردانده است .
آقای ارغندیوال گفت که "رئیس جمهور گفت که در آن زمان ضرورت احساس می‌شد که برخی بخش‌های وزارت مالیه مستقل شود، اما حالا نیاز نیست که این کار انجام شود ."
سرپرست وزارت مالیه گفت که مسائل بودجه، گمرکات و عواید، ارکان اساسی یک وزارت مالیه است و افزود که "فعلا هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. تمام کارهای وزارت مالیه از طریق وزیر مالیه از این پس ادامه خواهد یافت و هیچ ارگان دیگری در آن مداخله نخواهد داشت ."
رئیس جمهور غنی حدود دو ماه قبل فرمانی مبنی بر تغییرات اساسی در وزارت مالیه صادر کرد. براساس این فرمان قرار بود سه حوزه وظیفوی اصلی وزارت مالیه یعنی عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه به‌عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رییس‌جمهور از طریق ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری گزارش دهند .
این کار با واکنش ایالات متحده امریکا مواجه شد و آن کشور انتقال صلاحیت‌های وزارت به ارگ را نگران کننده خواند .