صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم ریاست جمهوری خواستار تشدید محدودیت گشت و گذار در کابل شد

معاون دوم ریاست جمهوری خواستار تشدید محدودیت گشت و گذار در کابل شد

افغانستان‌ما: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در ششمین جلسه کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خواستار تشدید محدودیت گشت و گذار در شهر کابل شد .
او در این جلسه که امروز (پنجشنبه، ۱۴حمل ) برگزار شد، گفت مسئولان در شهر کابل مکلف هستند که قیودات سخت‌گیرانه‌ تری وضع کنند، چون خطر ویروس کرونا مردم را به صورت جدی تهدید می‌کند .
آقای دانش که ریاست کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را نیز به عهده دارد، افزود که مقامات محلی در ولایات نیز مکلف اند که تدابیر لازم را نسبت به وضع محدودیت گشت و گذار و متناسب به شرایط و اوضاع روی دست گیرند .
او راجع به اقدامات حکومت افغانستان مبنی بر تخصیص وجوه مالی برای ولایات و مناطق مختلف کشور گفت که تا کنون مبلغ ۱۵ میلیون دالر برای وزارت صحت عامه، مبلغ 400 میلیون افغانی برای ولایت هرات، 500 میلیون افغانی برای شهر کابل، برای هفت زون جغرافیایی هر زون 50 میلیون افغانی و برای هر ولایت مبلغ 20 میلیون افغانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تأمین نیازمندی‌های مناطق یاد شده اختصاص داده شده است .
معاون رئیس جمهور همچنین گفت که برخی پروژه‌های عاجل برای اشتغال زایی در مرکز و برخی از ولایات نیز به زودی روی دست گرفته خواهد شد و قرار است در کابل برای 40 هزار نفر شغل ایجاد گردد .
او در رابطه به توزیع کمک به خانواده‌های بی بضاعت و افراد مستحق نیز گفت که برنامه های در این زمینه روی دست گرفته شده و قرار است به زودی 10 هزار تن گندم برای شماری از خانواده های بی بضاعت در شهر کابل توزیع گردد .
آقای دانش گفت که برای فراهم شدن کمک در زمینه‌های مختلف از طریق همکاران بین المللی افغانستان نیز تلاش‌ها جریان دارد و تا کنون 15 و نیم میلیون دالر از جانب دولت امریکا، 100 میلیون دالر از سوی بانک جهانی، 40 میلیون دالر از طرف بانک انکشاف آسیایی، همچنین کمک های غذایی و صحی توسط شماری از کشورهای همسایه به مردم افغانستان تعهد شده است .