صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور شهردار کابل را تعیین کرد

رئیس جمهور شهردار کابل را تعیین کرد

افغانستان‌ما: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با صدور حکمی، محمد داوود سلطانزوی را به عنوان شهردار کابل تعیین کرده است . در حکم رئیس جمهور که امروز (چهارشنبه، ۱۳حمل) منتشر شده، آمده که آقای سلطانزوی در بست خارج رتبه به عنوان شهردار کابل، تعیین شده است . در این حکم از او به عنوان یک شخصیت شناخته شده، نماینده مردم غزنی در دور پانزدهم مجلس و مشاور ارشد رئیس جمهور یاد شده است . تعیین نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رئیس جمهور غنی همچنین امروز در یک حکم جداگانه‌، احمد ضیا سراج را به عنوان نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، تعیین کرده است . در حکم رئیس جمهور آمده که "احمد ضیا سراج از کادرهای برجستۀ کشور در عرصۀ امنیت بوده که مدت ۱۸ سال را در بخش های مختلف ریاست عمومی امنیت ملی، خدمت کرده است . " آقای سراج هم‌اکنون سر پرست ریاست عمومی امنیت ملی است و پیش از آن معاون اپراتیفی این ریاست بود .