صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: نهادهای امنیتی در یک سال آینده یک میلیارد دالر صرفه‌جویی کنند

رئیس جمهور: نهادهای امنیتی در یک سال آینده یک میلیارد دالر صرفه‌جویی کنند

افغانستان‌ما: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور به نهادهای امنیتی دستور داده که در یک سال آینده باید یک میلیارد دالر صرفه‌جویی کنند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز (چهارشنبه، ششم حمل) در یک ویدیو کنفرانس با معینان مالی و اداری و تأمیناتی وزارت‌های دفاع، داخله و مالیه، در مورد صرفه‌جویی مؤثر هزینه‌ها صحبت کرده است.
پلان صرفه‌جویی نهادهای امنیتی سال گذشته و برای سه سال تنظیم شده بود، اما رئیس جمهور دستور داده که مدت اجرایی این پلان از سه سال به دو سال تقلیل یابد.
آقای غنی دستور داده که "طی یک سال آینده باید یک میلیارد دالر در مصارف سکتور امنیتی و دفاعی، با حفظ خدمات باکیفیت به این نیروها، صرفه جویی صورت گیرد . "
او تأکید کرده که "صرفه جویی و اجتناب از مصارف بی‌جا در تمام سطوح دولت گام اساسی برای رسیدن افغانستان به خودکفایی می‌باشد . "
رئیس جمهور به معینان این وزارت‌ها دستور داده که "تا پنج روز آینده طرح‌های شان را که شامل جلوگیری از تورم تشکیلاتی و تراکم در قرارگاه‌های مرکزی این وزارت‌ها، اکمالات از طریق یک میکانیزم مشترک، وصل شدن تمام مراکز نیروهای امنیتی به انرژی برق به منظور جلوگیری از مصارف گزاف در مواد سوخت، بازنگری در شیوه خریداری وسایط و حفظ و مراقبت از آن و سایر موارد کلان را شامل می‌شود، تهیه نموده و در روشنایی پلان دوساله، برنامه صرفه جویی را عملی نمایند . "
رئیس جمهور غنی همچنان به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دستور داده که پلان صرفه جویی از مصارف غیر ضروری در سیستم خدمات ملکی افغانستان را نیز طرح و عملی سازد .
رئیس جمهور روز سه شنبه در واکنش به اعلام وزارت خارجه امریکا مبنی بر قطع یک میلیارد دالر از کمک‌هایش به افغانستان، در یک پیام ویدیویی به مردم افغانستان گفت که  "به خاطر کاهش کمک‌های بین المللی برنامه‌های ریاضتی را روی دست داریم و همچنان با جستجوی منابع بدیل، خلاء کمک یک میلیارد دالری امریکا را پُر خواهیم ساخت و کاهش این کمک روی سکتورهای کلیدی، تاثیر منفی نخواهد گذاشت."