صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو سارق مسلح و یک قاچاقچی مواد مخدر در هرات گرفتار شدند

دو سارق مسلح و یک قاچاقچی مواد مخدر در هرات گرفتار شدند

پولیس طی دو عملیات جداگانه، دو سارق مسلح وسایل نقلیه و یک قاچاقچی مواد مخدر را در هرات بازداشت کرد.
عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفته که: نیروهای این فرماندهی در ولسوالی انجیل دو نفر را به گمان دست داشتن در سرقت یک موتورسایکل دستبند زدند.
به گزارش جمهور، این افراد باشندگان ولسوالی انجیل بودند و توسط پولیس از مربوطات آن ولسوالی گرفتار شدند.
یک میل تفنگچه کمری و یک قبضه چاقو هم از این دو تن به دست قوای امنیتی افتاده است. سخنگوی پولیس هرات همچنین از بازداشت مردی همراه با پنج کیلوگرام مواد مخدر و دو گوشی همراه در همین ولسوالی خبر داد.
به بیان ولیزاده، نیروهای فرماندهی پولیس انجیل این فرد را هنگام انتقال پنج کیلوگرام چرس شناسایی و دستگیر کردند.
بازجوییهای پولیس از مردان بازداشت شده آغاز شده است.
پولیس هرات روز دوشنبه نیز 9 تن را در ارتباط با سرقت وسایل نقلیه و حمل سلاح دستگیر کرده بود.