صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان روند استیناف خواهی؛ 6292 شکایت استینافی ثبت شده است

پایان روند استیناف خواهی؛ 6292 شکایت استینافی ثبت شده است

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با پایان روند استیناف خواهی در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون، اعلام کرد که در مهلت سه روزه، 6292 شکایت استینافی در دفتر مرکزی این کمیسیون ثبت شده است.
زهره بیان شینواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز (شنبه، اول دلو) در یک نشست خبری با اعضای این کمیسیون، اعلام کرد که مهلت سه روزه برای ثبت شکایات استینافی ساعت 12 دوشنبه شب پایان یافت.
بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی، بیشترین شکایات استینافی در ولایات قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار و کابل ثبت شده است. در ولایات میدان وردک، بادغیس، جوزجان، پروان و تخار هیچ شکایت استینافی ثبت نشده است.
سید قطبالدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در این کنفرانس گفت که دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مدت 15 روز کاری شکایات استینافی را بررسی خواهد کرد.
او گفت که در ولایات مختلف نسبت به شکایات همسان، تصامیم متفاوت گرفته شده و دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از تکمیل بررسی و تحقیقات، در مورد آن فیصله خواهد کرد.
محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این کنفرانس خبری گفت که بیشتر شکایات استینافی در مورد تفاوت آرا، آرای خارج از زمان، آرای غیربایومتریک، آرای مشکوک و تفاوت ۱ تا ۵ رای بوده که از سوی تیمهای انتخابایت ثبات وهمگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، به ثبت رسیده است.
پیش از این و بعد از بررسی شکایات توسط دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون اعلام کرده بود که آرای بیش از پنج هزار محل، باز شماری میشود.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کنفرانس دیروز گفت که این روند هنوز آغاز نشده و برای آغاز آن نیاز است که فیصلههای دفاتر ولایتی این کمیسیون بررسی و توحید شود. او افزود که تا پایان هفته جاری دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی روند تصنیف بندی شکایات استینافی را به پایان میرساند و بعد از آن در مورد شمارش آرا، فیصله خواهد کرد.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که اعضای این کمیسیون شکایات استینافی را بر اساس قانون، طرزالعملهای انتخاباتی و با حفظ بیطرفی و استقلالیت کامل، بررسی خواهند کرد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، تیمهای انتخاباتی 16500 شکایت در مورد این نتایج در کمیسیون شکایات انتخاباتی، ثبت کردند.
دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از تصنیف بندی و دسته بندی شکایات، در مدت 15 روز این شکایات را بررسی و در مورد آن فیصله کردند.
فیصلههای دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته اعلام شد و بر اساس قانون، تیمهای انتخاباتی سه روز فرصت داشتند که در مورد این فیصلهها، استیناف خواهی کنند و در این مدت 6292 شکایت ثبت کردند.
پس از بررسی شکایات استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، این کمیسیون فیصله خود را به کمیسیون مستقل انتخابات میسپارد تا نتایج نهایی انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام شود.
بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با بدست آوردن 50.64 درصد آرا در جایگاه نخست و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، با بدست آوردن 39.52 درصد آرا، در جایگاه دوم قرار گرفته است.