صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه بازسازی مقبره سید جمال‌الدین افغانی افتتاح شد

پروژه بازسازی مقبره سید جمال‌الدین افغانی افتتاح شد

پروژه بازسازی مقبره سید جمالالدین افغانی در محوطه دانشگاه کابل، توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست و با حضورشماری از مقامات دولتی و سفیر اندونیزیا در کابل، افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این پروژه که دیروز (سه شنبه، اول دلو) در دانشگاه کابل برگزار شد، معاون دوم ریاست جمهوری درمورد اندیشه، مبارزات و فعالیتهای علمی و فرهنگی سید جماالدین سخنرانی کرد.
او سید جمال الدین افغانی را یک روشنفکر آزادی خواه عنوان کرد و گفت که «اندیشههای سید جمال الدین برای امروز ملتهای مسلمان و مردم افغانستان نیز راهگشا است.»
آقای دانش افزود که «اگر عصر و زمان سید جمال یعنی قرن 19 را در نظر بگیریم، سید جمال در رأس روشنفکران، آزادیخواهان و اصلاح طلبان آن زمان قرار میگیرد.»
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که اگر سید جمالالدین افغانی ندای اسلام و بیداری مسلمین را سر میداد، ناشی از اندیشه افراطگرایی نبود. او تأکید کرد که سید جمال الدین افغانی مانند تندروان امروز، هرگز به نفرت پراکنی، تعصب، تکفیر، جنگ قوم و مذهب نمیاندیشید.
آقای دانش با ارجاع به کتابهای سیدجمال الدین افغانی، گفت که «یکی از چیزهای که سید جمال از آن به شدت متنفر بود، تفرقه مذهبی بود و او حتی از گفتن و به زبان آوردن کلمه سنی و شیعی نفرت داشت.» او گفت که «برخلاف چیزی که برخیها امروز متأسفانه بسیار اشتیاق دارند که هر لحظه آن را تکرار کنند و ورد زبان خود قرار دهند، سید جمال عامل تفرقه میان شیعه و سنی را، هواها و خواستهای نفسانی، غرضهای شخصی و جهل امت میدانست.»
معاون رئیس جمهور با نقل گفتههایی از سید جمالالدین افغانی در مورد ضرورت وحدت و هماهنگی میان شیعه و سنی، گفت که «سید جمال ضمن دعوت دو فرقه اسلامی شیعه و سنی به اتحاد و پرهیز از نفرت و خصومت علیه همدیگر، برای مسلمانان فهماند که اختلافات گذشته در اصل قضایای تاریخی بوده و اکنون زمان آنها سپری شده است و باید ضمن اینکه همه باید به مذهب همدیگر احترام قایل شویم، باید برای مشکلات امروز خود، عمیقتر بیاندیشیم و منسجم باشیم تا بتوانیم از منافع مشترک خود بهتر دفاع کنیم.»
او گفت که «روشنگری و اصلاحگری سید جمال بر اصل استعمار ستیزی و استبداد ستیزی استوار بود و او برای دستیابی به این هدف اتحاد میان شیعه و سنی را یک اصل حیاتی میدانست.»
آقای دانش از نهادهای علمی و اکادمیک کشورخواست، همچنانکه آرامگاه سیدجمال الدین ترمیم و مرمت میشود، باید اندیشههای اصلاحی و آرمانهای عدالت طلبانه و وحدت گرایانه او میان فرق مختلف اسلامی نیز برای نسل جدید نشر و باز شناسی شود.
او افزود که در مورد شناخت شخصیت و اندیشههای این «بیدارگر شرق» تاکنون از جانب نهادهای علمی کشور کوتاهی صورت گرفته است.
حمیدالله فاروقی، رئیس دانشگاه کابل در این مراسم گفت که «با اتمام این پروژه برای بازدید کنندگان از آرامگاه سیدجمال الدین افغانی یک مکان و زمینه خوب تفریحی و علمی فراهم خواهم شد.»
محمد جواد پیکار وزیر شهرسازی و اراضی نیز گفت که این وزارت برای مرمت آبدات تاریخی کشور عزم جدی دارد و در سالهای آینده شاهد بازسازی بسیاری از آبدات تاریخی در کشور خواهیم بود.