صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه شد

هارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه شد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، با صدور حکمی، محمد هارون چخانسوری را به عنوان معین سیاسی و تا تعیین شدن وزیر جدید، به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین کرد.
در حکم رئیس جمهور که دیروز (سه شنبه، اول دلو) منتشر شده، آمده است که معین سیاسی وزارت امور خارجه علاوه بر وظایف اساسی خویش مسئولیت رهبری روند اصلاحات را در وزرات خارجه نیز بر عهده دارد.
در حکم رئیس جمهور نوشته شده که او مکلف است به منظور تأمین اصلاحات همه جانبه، بهبود کیفیت کاری و به وجود آمدن اداره مؤثر و مسلکی، وضعیت فعلی را تحلیل و تمام کارمندان را بر اساس معیارات تعیین شده ارزیابی کند.
آقای غنی نوشته که بازنگری مقررات، طرزالعملها و لوایح وزارت به منظور بلند بردن مؤثریت اداره و نمایندگیهای سیاسی و قونسلی و توسعه و ایجاد سیستمهای الکترونیکی از دیگر وظایف آقای چخانسوری است.
در حکم نوشته شده که راه اندازی امتحان زبانهای بینالمللی و امتحانات اختصاصی (افغانستان شناسی؛ دانش سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان) از کارمندان، بازنگری تشکیل وزارت بر اساس نیازمندیهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱ و شناسایی ظرفیتها بر اساس تخصص، مهارت و تجربه به منظور تطبیق اهداف مشخص پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان را نیز باید انجام دهد.
در حکم از دیگر معینان وزرات امور خارجه نیز خواسته شده است که غرض تطبیق مواد مندرج این حکم با معین سیاسی همکاری همه جانبه کنند.
محمد هارون چخانسوری دارای تحصیلات عالی تا مقطع ماستری است و سند ماستریش را از دانشگاه سیدنی آسترالیا در بخش اداره عامه به دست آورده است.
او، طی شانزده سال گذشته، در ادارات مختلف دولتی و غیردولتی از جمله، ریاست دفتر رئیس جمهور، سخنگوی رئیس جمهور، ادارۀ امور ریاست جمهوری، وزارت احیأ و انکشاف دهات، وزرات زراعت، مالداری و آبیاری، وزارت صحت عامه و بانک جهانی؛ کار کرده است.