صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: 15 غیرنظامی در حمله هوایی ناتو در هرات کشته و زخمی شده‌اند

کمیسیون حقوق بشر: 15 غیرنظامی در حمله هوایی ناتو در هرات کشته و زخمی شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات به دستآمده، ‌‌بر اثر حمله هوایی نیروهای حمایت قاطع بر قرارگاه نیروهای طالبان در منطقه پایکش ولسوالی شیندند ولایت هرات‌‌ ، پانزده غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند که سه کودک و سه زن در میان کشته شدگان و دو کودک در میان زخمیان این حمله قرار دارند.
این کمیسیون روز سهشنبه (اول دلو) با نشر خبرنامهای نوشته است که این عملیات در 18 جدی سال جاری انجام شده است و نسبت به وقوع آن ابراز نگرانی کرده است.
در خبرنامه نوشته شده: بر بنیاد اهداف و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و قوانین کشوری، آسیب رساندن به مردم ملکی ممنوع است. بنابراین طرفهای درگیر در عملیات‌‌ خود باید به گونه جدی حفاظت از جان و مال افراد ملکی را در نظر داشته باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باری دیگر نگرانی جدی خود را به دلیل افزایش شمار قربانیان جنگ در کشور و نقض صریح و مکرر حقوق بشر و شهروند و حقوق بینالملل بشردوستانه، ابراز کرده است.
در خبرنامه آمده، کمیسیون بارها از نیروهای داخلی و خارجی خواسته است که در انجام عملیات‌‌ نظامی دقت بیشتری داشته باشند تا به افراد ملکی خسارت و آسیب نرسد. اکنون با تکرار چنان رویدادی ، ‌‌از طرفهای درگیر مجدانه میخواهد که ضمن دقت در انجام هرنوع عملیات نظامی، اصول حقوق بینالملل بشردوستانه را به طور جدی رعایت کنند و غیرنظامیان را مورد هدف قرار ندهند .
همچنین کمیسیون از نهادهای مسئول خواستار بررسیهای مستمر و هدفمند درباره چگونگی چنین حمله‌‌هایی با هدف پیشگیری از تکرار آنها و جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان است.
مسئولان دولتی حدود دو هفته پیش به رسانهها گفته بودند که در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای خارجی در ولسوالی زیرکوه این ولایت یک فرمانده انشعابی گروه طالبان همراه با ۱۵ نفر از افرادش کشته شده است.
فرمانده کشته شده ملا ننگیالی، از فرماندهان شاخه انشعانی طالبان به رهبری ملارسول معرفی شد.
گفته میشود این فرمانده شاخه انشعابی گروه طالبان بارها با نیروهای ملاصمد یکی از فرماندهان گروه اصلی طالبان به رهبری ملا هبت الله در شیندند درگیر شده بود.