صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس کابل سرگروه یک باند خطرناک را بازداشت کرد

پولیس کابل سرگروه یک باند خطرناک را بازداشت کرد

وزا رت امور داخله اعلام کرده که نیروهای پولیس مبارزه با جرایم جنایی، در یک عملیات هدفمند در مربوطات ولسوالی بگرامی ولایت کابل سرگروه یک باند جنایتکار خطرناک را همراه با یکتن از همرانش بازداشت کردهاند.
بر اساس خبرنامهای که روز سهشنبه (1 دلو) این وزارت منتشر کرده، پولیس مبارزه با جرایم جنایی کابل دو شنبه شب طی یک عملیات هدفمند که منجر به درگیری مسلحانه بین دوطرف شد، موفق به بازداشت سرگروه این باند جنایت کار شده است.
وزارت داخله در خبرنامهاش افزوده که «ضمیر» مشهور به هودخیل، سرگروه یک باند جنایتکار پس از یک درگیری مسلحانه با نیروهای پولیس مبارزه با جرایم جنایی، به حالت زخمی همراه با یک همکارش بنام محمود»گرگ» بازداشت شد.
وزارت داخله گفته که ضمیرهودخیل یک جنایت کار بسیار خطرناک است که بخشی از جرایم جنایی در مربوطات حوزههای امنیتی شهر کابل توسط او و یا افراد تحت امرش سازماندهی میشد.
در خبرنامه وزارت داخله آمده: «ضمیرهودخیل، مسئولیت یک شبکه جرمی سازمان یافته را در کابل عهده دار بود و با استفاده از تکتیکهای متعدد در قضایایی گوناگون جرمی سازمان یافته به ویژه دزدیهای مسلحانه، قتل، رهزنی و چپاولگری درمربوطات کابل، نقش کلیدی داشت».
بر بنیاد خبرنامه از نزد این گروه جنایت پیشه، سه میل سلاح کلاشینکوف و تفنگچه، یک عراده موتر و مقداری تجهیزات نظامی نیز بدست نیروهای شامل عملیات آمده است.
همچنان وزارت داخله با نشر خبرنامه جداگانه نوشته که منسوبین پولیس کابل طی چند رشته عملیات پنج تن را در پیوند به جرایم گوناگون بازداشت کردهاند.
وزارت داخله در خبرنامهاش تصریح کرده که پولیس کابل دو تن را به جرم ارتکاب دزدی از مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل و همچنین دو تن دیگر را در پیوند به گرفتن «کمیشن» از مراجعین در نزدیکی سفارت پاکستان در کابل بازداشت کردهاند.