صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور به رسانه‌ها: اگرموقف قوی نداشته باشیم، آزادی بیان در گـفتگوهای صلح قربانی می‌شود

معاون رئیس جمهور به رسانه‌ها: اگرموقف قوی نداشته باشیم، آزادی بیان در گـفتگوهای صلح  قربانی می‌شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که با نهادهای حامی رسانهها، مسئولان رسانهها و کشورهای دوست برگزار شده بود، با اشاره به روند گفتگوهای صلح، گفت که اگر همگی موضع قوی و متحد نداشته باشیم، اولین چیزی که قربانی خواهد شد، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان خواهد بود.
آقای دانش روز دوشنبه (30 جدی) در این نشست که در کابل برگزار شده بود، گفت: «حکومت افغانستان در رابطه به مذاکرات صلح موقف خود را با صدای بلند بیان کرده و مسئولیت خود را تاکنون به خوبی ادا کرده است و این وظیفه جامعه بینالمللی و رسانههای آزاد و حامیان آزادی بیان است که صدای خود را بلند کنند.»
معاون ریاست جمهوری از رسانهها خواست که در این مورد –آزادی بیان و حقوق بشر- صدا و خواست خود را به روشنی به حکومت و جامعه بینالمللی برسانند.
در این جلسه تادامچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت: «موضوع امنیت و آزادی رسانهها در افغانستان به عنوان یک فاکتور اساسی باید در فرایند گفتگوهای صلح حفظ شود.»
آقای یاماموتو در این زمینه بیان کرد که ماهیت آزادی بیان و رسانه ایجاب میکند که قبل از انجام و امضای توافق نامه صلح روی آن از جوانب مختلف بحث صورت بگیرد.
نمایندگان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان طی یک سال گذشته در 10 دور گفتگو شرکت کردهاند اما دو طرف هنوز به توافقی نرسیدهاند. در این نشستهای نمایندهای از سوی حکومت افغانستان حضور نداشته است.
معاون رئیس جمهور در قسمتی دیگر از سخنانش تأکید کرد که در همه مراحل پروسه صلح، نمایندگان واقعی نهادهای مدنی، نهادهای رسانهای و زنان افغانستان و اقلیتهای قومی و مذهبی باید حضور پیدا کنند و در غیاب آنان هیچ توافقی مشروع شناخته نشود.
آقای دانش تاکید کرد که در طرح هر موافقتنامهای، بر ختم جنگ و مشارکت در قدرت سیاسی با حفظ قانون اساسی و نظام جمهوریت و حقوق بشر تأکید شود و این چیزی است که جامعه بینالمللی میتواند نقش بسیار مؤثری در آن ایفا کند.
تاکید یونسکو بر حمایت مالی از رسانهها
در نشست سه جانبه –حکومت، رسانهها و جامعه بینالمللی- روی موضوعاتی چون تامین مصئونیت خبرنگاران و رهنمود تأمین امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و مشکلات مالی رسانهها گفتگو شد.
نماینده اداره یونسکو در افغانستان گفت که برای حمایت مالی در راستای تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران در افغانستان باید کمکهای مالی همه شمول باشد و از چگونگی مصرف آن باید گزارش دهی شفاف صورت گیرد.
او افزود که در این مورد باید تلاش همه جانبه صورت بگیرد تا یک سیستم پایدار ایجاد شود.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان، روز یکشنبه با نشر گزارش سالانه خود، گفت که در سال 2019 میلادی بیش از 40 رسانه به دلیل مشکلات مالی مسدود شده است.
کارشناسان و جامعه شناسان بر این باور هستند که رسانهها میتوانند نقش مهمی را در گسترش حقوق بشر و آزادی بیان در کشور ایفا کنند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این نشست از جامعه جهانی و همکاران بینالمللی افغانستان خواست که در زمینه حفظ آزادی بیان و دستاوردهای حقوق بشری و مدنی افغانستان در جریان گفتگوهای صلح یک موضع واضح و موقف روشن داشته باشند.
تشویق زنان به فعالیت‌‌های خبرنگاری
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این جلسه در خصوص مشکلات زنان خبرنگار گفت که اظهارات و اقدامات افراطی علیه فعالیت زنان و مخصوصا زنان خبرنگار نگران کننده است.
آقای دانش از زنان خبرنگار خواست که مصممتر از پیش و با شجاعت بیشتر فعالیت خود را ادامه دهند. او گفت که در افغانستان همه مسلمان هستیم و هیچ کسی حق ندارد که برداشت شخصی خودش را از اسلام بر دیگران تحمیل کند.
معاون رئیس جمهور از مردم افغانستان و مخصوصا از نهادهای مدنی و فرهنگی، علمای دینی و اساتید دانشگاهها خواست که شجاعانه در مقابل چنین حرکتهای بی معنا بایستند.
او گفت که زنان نیمی از پیکر اجتماع را تشکیل میدهند و این بسیار غیر منصفانه است که رأی آنان در زمان انتخابات ارزشمند باشد ولی خود آنان ارزشی نداشته و صاحب هیچ حق و صلاحیتی نباشند.
مجیب الرحمان انصاری ملاامام یک مسجد در شمال شرق شهر هرات، مانع حضور زنان در یک نشست خبری شد. او گفته بود که زنان باید در خانه باشند. «من نمیخواهم خواهران ملعبه قرار بگیرند. زنان جایگاه، ارزش و منزلت دارند. اگر اسلام میگوید زنان در خانه خود بنشیینند، این تحقیر نیست. این عزت زن است. وقتی نفقه را مرد میدهد عزت زن است. وقتی میگوید با حجاب بیرون برو عزت زن است... ما گفتیم خواهران نیایند و تشریف نیاورند... همو کارها را که مختصشان است و دین تعیین کرده انجام دهند.»
پس از این اظهارات گروهی در شبکههای اجتماعی با راهاندازی یک دادخواست، از لوی سارنوالی خواستهاند آقای انصاری را مورد پیگرد قرار دهد. تاکنون اما نهادهای عدلی و قضایی اقدامی نکردهاند.