صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات دوام می‌کند

عبدالله: حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات دوام می‌کند

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، میگوید که حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دوام میکند.
آقای عبدالله دیروز (دوشنبه، 30 جدی) در نشست شورای وزیران گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات، معتبر است.
او افزود که انتخابات ریاست جمهوری حتما یک برنده دارد و گفت «همه متوجه باشند باز هر شوقی که در ذهن دارد»، اگر نتایج انتخابات دلخواهش بود، میتواند آنرا اعمال کند.
آقای عبدالله از تقرریها و تصامیم رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت که «یگان شوقهای دیگر هم است درباره مقرریها و در مورد تصامیم یک طرفه، که به هیج وجه به نفع ثبات در کشور نیست.»
او تاکید کرد، هرکاری که عکس العملی داشته باشد و این عکس العمل باعث بیثباتی شود، به خیر مردم افغانستان نیست.
رئیس اجرائیه از تصامیم حکومت درباره روند صلح نیز انتقاد کرد و گفت که صلح منحصر به یک فرد و نظرات یک فرد نیست. خواست مردم افغانستان است و مردم حق دارند درباره صلح بحث و گفتگو کنند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور،  چندی قبل وزرات دولت در امور صلح را ایجاد کرد تا فعالیت مربوط به صلح را به عهد داشته باشد. همچنین در روزهای گذشته موقف دولت این بود که صلح بدون توافق به آتشبس موثر نیست، ولی آقای عبدالله از این تصامیم انتقاد کرد و گفت که انجام فعالیت صلح در محور یک وزارت سنجیده نیست.
رئیس اجرائیه حکومت همچنین گفت که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و یک وزارت نمیتواند، کار صلح را پیش ببرد.
در سال ۲۰۱۴ بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری با بن بست مواجه شد، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.
بر اساس این توافقنامه، آقای عبدالله کرسی ریاست اجرائیه را به دست آورد و جلسات شورای وزیران نیز به ریاست او برگزار میشود.