صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سناتوران: عاملان رویداد حوزه هفتم کابل باید اعدام شوند

سناتوران:  عاملان رویداد حوزه هفتم کابل باید اعدام شوند

سناتوران در مجلس سنا، رویداد قتل سه کودک و یک خانم در حوزه هفتم امنیتی کابل را وحشتناک خوانده و بر شناسایی، بازداشت و اعدام عاملان آن تاکید کردند.
سناتوران در نشست فوقالعاده روز دوشنبه (30 جدی) این مجلس از تشدید ناآرامیها در سراسر کشور به ویژه افزایش جرایم جنایی در شهر کابل ابراز نگرانی کرده و نهادهای کشفی و استخباراتی را به بیتوجهی متهم کردند.
فضلهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا رویداد قتل سه کودک و یک خانم در مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر کابل را تاسفبار خواند و گفت که جلوگیری از چنین حوادث از مسئولیتهای نهادهای کشفی و استخباراتی است ولی دیده میشود این نهادها توجه لازم ندارند.
به گزارش جمهور، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا نیز رویداد قتل عام یک خانواده در منطقه جنگلک کابل را دردآور خواند و بر گرفتاری و اعدام مجرمین این رویداد تاکید کرد. سناتوران دیگر نیز این حادثه را وحشتناک خوانده و تاکید کردند که پولیس کابل باید برای جلوگیری از چنین رویدادها به تلاشهای شان ادامه دهند. همچنین برخی سناتوران دیگر نیز از گسترش ناامنیها در سراسر کشور ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که نهادهای امنیتی با توجه به سرمای زمستان به عملیاتهای شان به منظور تامین امنیت شهروندان کشور ادامه دهند. فضلهادی مسلمیار نیز گفت که در گوشه گوشه این کشور جنگ جریان دارد و هر روز در شفاخانه نظامی چهارصد بستر بیشتر از «20 شهید» میآید، در حالی که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر جریان دارد.
او تاکید کرد که نیروهای امنیتی آماده قربانی هستند؛ اما مردم باید با حمایت از این نیروها ادامه داده و همزمان از صلح پشتیبانی کنند.
همچنین مجلس سنا با طرح کاهش خشونت در نتیجه مذاکرات امریکا و طالبان نیز مخالفت کرده و این طرح را بیمفهوم و فریبنده برای نجات جنگجویان طالبان خواندند. به گفته آنان، همه ساله در ایام زمستان چنین طرحی از سوی طالبان مطرح میشود تا جنگجویان این گروه نفس تازه کرده در فصل بهار خونریزی بیشتری را در کشور راه اندازی کنند.