صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی 54 حلقه ماین ساخت پاکستان را از کنر کشف کـرد

امنیت ملی 54 حلقه ماین ساخت پاکستان را از کنر کشف کـرد

رياست عمومي امنيت ملي کشور اعلام کرده که نيروهاي قطعات خاص اين رياست 54 حلقه ماين ضد پرسونل ساخت پاکستان را از ولايت کنر، در شرق کشور، کشف کردند.
بر اساس اعلاميهاي که رياست عمومي امنيت ملي ديروز (دوشنبه، 30 جدي) منتشر کرده، اين ماينها در عمليات نيروهاي امنيت ملي از ولسوالي «سرکانو» ولايت کنر شده است.
رياست امنيت ملي افزوده که شبکه استخباراتي پاکستان (آي اس آي) اين ماينها را در اخيتار يک فرمانده گروه تروريستي لشکر طيبه بنام «محمود» در دره گنجگل ولسوالي سرکانو قرار داده بود.
در اعلاميه آمده است که تروريستان ميخواستند از اين ماينها براي هدف قراردادن متنفذين قومي، نيروهاي امنيتي و پروژههاي عامالمنفعه، استفاده کنند.
امنيت ملي گفته که تروريستان قبل از اينکه بتوانند از اين ماينها استفاده کنند، نيروهاي عملياتي امنيت ملي آن را کشف کردند.
ولايت کنر در شرق کشور، در نزديکي مرز پاکستان قرار دارد و گروههاي تروريستي در بخشهاي آن فعال است.
پيش از اين بارها ولسوالي سرکانوي اين ولايت هدف راکت پراکنيهاي پاکستان قرار گرفته که حتي باعث شکايت دولت افغانستان در شوراي امنيت سازمان ملل شده است.
علاوه بر اين، نيروهاي امنيتي کشور بارها فرماندهان گروههاي تروريستي را در اين ولايت هدف قراردادهاند و مخفيگاههاي آنها را تخريب کرده است.