صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: خشونت‌ علیه خبرنگاران 13 درصد کاهش یافته است

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: خشونت‌ علیه خبرنگاران 13 درصد کاهش یافته است

کميته مصؤنيت خبرنگاران افغا با نشر گزارش جديد خود، اعلام کرده که در سال 2019 ميلادي خشونت عليه خبرنگاران 13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
نجيب شريفي، رئيس کميته مصؤنيت خبرنگاران افغان، روز يکشنبه (29 جدي) در يک نشست خبري در کابل ضمن نشر اين گزارش، گفت برخلاف افزايش عمومي خشونت در کشور، قتل و مجروحيت خبرنگاران و کارمندان رسانهاي در سال 2019 ميلادي 13 درصد کاهش يافته است.
آقاي شريفي افزود که در سال 2019 ميلادي 105 مورد خشونت عليه خبرنگاران ثبت شده است، در حالي که در سال 2018 ميلادي 121 قضيه خشونت عليه خبرنگاران و کارمندان رسانهاي ثبت شده بود.
کميته مصؤنيت خبرنگاران افغان خشونتهاي ثبت شده را قضايايي چون قتل، تهديد، اختطاف، مجروحيت و بازداشتهاي موقت عنوان کرد.
اين کميته در کنار 5 مورد قتل در سال 2019 ميلادي، 18 مورد مجروحيت، 25 مورد تهديد، 12 مورد لت و کوب، 33 مورد توهين و بد رفتاري، 1 مورد اخراج غير قانوني، 1 مورد برخورد غير قانوني، 3 مورد بازداشت غيرقانوني و 7 مورد اختطاف خبرنگاران را ثبت کرده است.
رئيس کميته مصؤنيت خبرنگاران ميگويد که ميزان قتل، نسبت به سال گذشته ميلادي، 71 درصد کاهش داشته است، در سال 2018 ميلادي 17 مورد بود و در سال 2019 ميلادي 5 مورد ثبت شده است.
او گفت که دو مورد از قتلهاي انجام شده را گروه طالبان، يک مورد را گروه تروريستي داعش و دو مورد ديگر آن را افراد زورمند انجام دادهاند.
در مورد خشونتهاي غير از قتل، زورمندان مسئول 7 قضيه، گروه داعش مسئول 4 قضيه، دزدان مسئول 1 قضيه بوده و مسئولان رسانهها، مسوليت 5 مورد بد رفتاري را بر عهده دارند.
رئيس کميته مصؤنيت خبرنگاران افغان همچنين گفت که از مجموع خشونتهاي انجام شده، 18 مورد خشونت بر بانوان اعمال شده است.
او علاوه کرد در سال 2019، بيشترين موارد خشونت (30 مورد) در زون جنوب شرق به وقوع پيوسته است. زون جنوب با 16 مورد در رده دوم قرار گرفته است. کمترين موارد خشونت يعني 6 مورد در زون شرق بوده است.
شريفي ميافزايد که دلايل کاهش خشونت عبارتند از تضعيف گروه داعش، مذاکرات صلح با طالبان، ثمر بخش بودن تلاشها براي بهبود مصؤنيت خبرنگاران و کاهش حضور خبرنگاران خارجي در کشور است.
مسدود شدن 40 رسانه
کميته مصؤنيت خبرنگاران افغان در اين نشست همچنين گفت که در سال 2019 ميلادي 40 رسانه به دليل مشکلهاي مالي مسدود شده است.
نجيب شريفي رئيس اين کميته گفت که چالشهاي مالي رسانهها که در سال 2019 شديدتر شد، باعث شده است که يک تعداد چشمگير رسانهها از فعاليت بازمانده و رسانهها تعداد کارمندان خود را کاهش دهند.
او گفت که جامعه جهاني بايد حمايت از رسانهها و آزادي بيان را که در دو دهه قبلي با حمايت آنها بنا نهاد شده، وارد اولويتهاي استراتيژيک خود ساخته و در حمايت از اين که ارزش هاي نقش فعال اختيار نمايند.
شريفي افزود  که حکومت افغانستان نيز بايد تلاش نمايد تا رسانهها درقسمت مجادله با چالشهاي مالي کمک نمايد. کاهش فيس برق، شيوع براي توزيع مساويانه اعلانات حکومتي و تقويت صندوق حمايت از خبرنگاران ميتواند اقداماتي بخاطر حمايت از رسانهها باشد.
رئيس کميته مصؤنيت خبرنگاران افغان همچنين گفت که در سال 2019 ميلادي 25 رسانه ديگر شروع به فعاليت کرده است.