صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معین ارشد امنیتی جدید وزارت امور داخله کارش را آغاز کرد

معین ارشد امنیتی جدید وزارت امور داخله کارش را آغاز کرد

وزارت امور داخله اعلام کرد که جنرال عبدالصبور قانع؛ معین ارشد امنیتی این وزارت به صورت رسمی به کارش آغاز کردهاست.
نصرت رحیمی؛ سخنگوی وزارت امور داخله گفتهاست که آقای قانع روز شنبه (۲۸) جدی توسط حمدالله محب، مشاور امنیت ملی معرفی شد و به کارش آغاز کرد. آقای قانع که جایگزین خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی پیشین وزارت داخله شده است. آقای قانع در ماه دلو سال گذشته به عنوان معاون اول وزارت امور داخله معرفی شد و اکنون و به بست معین ارشد امنیتی این وزارت ارتقا داده شده است.
او پیش از این به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز کار کردهاست. خوشحال سعادت؛ معین پیشین امنیتی وزارت امور داخله روز پنجشنبه هفته گذشته برکنار شد. هنوز دلیل برکناری آقای خوشحال سعادت، روشن نیست.