صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: به بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن اولویت داده می‌شود

معاون رئیس جمهور: به بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن اولویت داده می‌شود

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشست «خبرنگاران زن؛ فرصتها و چالشها» از خشونتها علیه زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن در اولویت کاری کمیته مشترک حکومت و رسانهها قرار خواهد گرفت.
آقای دانش روز چهارشنبه (25 جدی) در این نشست که در کابل برگزار شده بود، گفت که حکومت در مورد حقوق زنان و هم در مورد آزادی بیان و حمایت از رسانههای آزاد همچنان متعهد است و در این تعهد هیچ نوع خلل و تردیدی وجود ندارد.
معاون دوم رئیس جمهور همچنین گفت: «نکتهای را که در رابطه به کمیته مشترک امروز در این نشست باید اعلام کنم این است که از این پس در این کمیته، رسیدگی به تمام قضایای مربوط به مشکلات زنان خبرنگار، در اولویت قرار خواهد گرفت و من از زنان خبرنگار و از همه نهادهای مربوط به زنان خبرنگار مخصوصا سه نهادی که امروز این کنفرانس را برگزار کردهاند میخواهم که تمام مسایل و موضوعات مربوط به زنان خبرنگار را در هماهنگی با فدراسیون به سکرتریت کمیته مشترک بفرستند و در هر موردی که لازم بدانند ما از آنان دعوت خواهیم کرد که در جلسات کمیته مشترک اشتراک کنند و هم مشکلات خود و هم طرحها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.»
آقای دانش در قسمتی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران باید حمایت از زنان خبرنگار را در رأس اولویتهای خود قرار دهد.
او همچنین از فدراسیون خبرنگاران افغانستان خواست که عدالت جنسیتی را در داخل نهاد خود تامین کند و بعد مالکان و صاحبان رسانهها، مخصوصا رسانههای خصوصی و غیردولتی را وادار کند که تساوی جنسیتی و عدالت جنسیتی را رعایت کنند.
معاون رئیس جمهور با انتقاد از رسانهها گفت: «امروز متأسفانه یکی از جاهایی که حقوق زنان خبرنگار را نقض میکنند و حتی در قراردادها تبعیض روا میدارند و از تطبیق قانون کار و سایر قوانین، سر باز میزنند، خود رسانههای ما است.»
آقای دانش گفت که فدراسیون و نهادهای خبرنگاری باید تلاش کنند که رسانهها، نوع نگاه و برخورد خود را تغییر دهند. رسانهها باید بدانند که هیچ رسانهای بدون خبرنگار و بدون خبرنگار زن نمیتوانند بقا و تداوم خود را حفظ کنند.
نشست دو روزه «خبرنگاران زن؛ فرصتها و چالشها» از سوی انجمن زنان ژورنالیست افغان، مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان، انجمن زنان در رادیو و تلویزیون و فدراسیون خبرنگاران، با حضور سرور دانش معاون رئیس جمهور، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای فدراسیون خبرنگاران، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانهها، برگزار شد.
در این نشست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت که حکومت از جامعه رسانهای و بانوان خبرنگار حمایت میکند.
خانم صافی در این نشست برای حمایت از زنان خبرنگار بر تطبیق قانون کار در نهادهای رسانه تاکید کرد و گفت که انسجام و هماهنگی میان زنان خبرنگار افغانستان یکی از ضرورتهای اساسی برای تأمین حقوق و عدالت جنسیتی برای زنان است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که از رسانههای دولتی و خصوصی میخواهیم که با زنان خبرنگار همکاری و حقوقشان را مراعات کنند.
خرسندی خبرنگاران زن
شماری زیادی از خبرنگاران زن میگویند که این گونه نشستها - خبرنگاران زن؛ فرصتها و چالشها- باعث میشود که مشکلات خبرنگاران زن رسیدگی و با مسئولان شریک شود.
یلدا رستگار خبرنگار یکی از تلویزیونهای خصوصی میگوید که این نشستها باعث میشود که زنان تشویق شوند برای کار در عرصههای خبرنگاری و رسانهای.
او که بعد از دو سال کار خبرنگاری برای اولین بار در این گونه نشستها شرکت کرده است، گفت که وقتی دیدم که این همه زن در رسانههای کشور کار میکنند، من نیز انگیزه میگیرم تا بیشتر تلاش کنم برای پیشرفت.
یکی دیگر از زنان خبرنگار نیز گفت که باید این گونه نشستها متواتر با دایره زمانی مشخص برگزار شود، تا زنان خبرنگار بتوانند بررسی کنند که هر ساله چه مقدار از مشکلاتشان حل شده است.
او بر حضور فعال خبرنگاران زن تاکید کرد و گفت که باید خبرنگاران زن، از نهادهای حامی زنان خبرنگار کار بخواهند و آنان را مجبور به بررسی وضعیت خبرنگاران زن بکنند.
فریده نیکزاد رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گفت که در نظر داریم این گونه نشستها را همه ساله برگزار کنیم تا بدانیم چه مقدار از مشکلات خبرنگاران زن، حل شده است.
خبرنگاران زن، متاثرترین قشر از گفتگوهایی صلح
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این نشست به روند گفتگوهای صلح اشاره کرد و گفت: «روند صلحی که در یک سال اخیر آغاز شده به سرنوشت همه مردم افغانستان ارتباط دارد ولی تأثیرات مثبت و منفی آن نسبت به خبرنگاران و زنان به مراتب بیشتر از سایر گروههای اجتماعی است.»
آقای دانش افزود، یکی از دستاوردهای اصلی مردم افغانستان، حقوق بشر وآزادی بیان است و حکومت بر این ارزشها پافشاری  میکند و این ارزشها را جزء اصول اساسی خود می داند.
او اما تاکید کرد که تنها نباید از حکومت توقع داشت؛ در کنار حکومت باید رسانهها و خبرنگاران دادخواهی کنند و مشارکت رسانهها و زنان خبرنگار یک ضرورت در روند گفتگوهایی صلح است.
معاون رئیس جمهور گفت که نکته دیگری که در رابطه با صلح از نگاه حکومت بسیار مهم است، اعتمادسازی برای صلح و اظهار نیت صادقانه طرف مقابل برای صلح است. حکومت به تمام معنا از یک صلح پایدار حمایت میکند ولی آغاز مذاکرات بین الافغانی، مالکیت افغانها با محوریت دولت افغانستان و اعلام آتشبس عمومی و سراسری، سه ضرورت جدی برای اعتماد سازی و سه نقطه بزرگ و کلیدی برای موفقیت پروسه صلح است.
آقای دانش تاکید کرد که بدون این سه اصل، نه اعتمادی به وجود میآید و نه برای یک صلح پایدار میتوان امیدی داشت.
گفتنی است که نمایندگان امریکا و طالبان برای پایان جنگ در افغانستان، تاکنون ده دور باهم گفتگو کردهاند. در پایان دور نهم این گفتگوها، زمانی که دو طرف در حال نزدیک شدن به امضای یک توافقنامه بودند، بعد از یک حمله انتحاری گروه طالبان در کابل و کشته شدن یک سرباز امریکایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، این گفتگو را متوقف و سپس لغو کرد.
پس از حدود سه ماه توقف، این گفتگوها در هفتم دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و موضوع اصلی بحث دو طرف کاهش خشونت و آتشبس بود.
اما این دور گفتگوها نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه نظامی بگرام که در آن نیروهای امریکای مستقر هستند، به صورت موقت متوقف شد و هنوز دوباره از سر گرفته نشده است.