صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکم دو سال و شش ماه زندان برای ۱۰ کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی

حکم دو سال و شش ماه زندان برای ۱۰ کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی

محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری ۱۰ کمیشنر پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را هر یک به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
این محکمۀ روز سه شنبه(۲۴ جدی) آغاز شد، اما به دلیل طولانی شدن محکمه، فیصله آن روز چهارشنبه صادر شد.
عبدالبدیع صیاد و عبدالعزیز آریایی، رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی نیز شامل افراد محکوم شده اند.
بر اساس معلومات اداره لوی سارنوالی، این کمیشنران به کمکاری، سوء استفاده از صلاحیت و ابطال آرای یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی متهم اند.
انیسه رسولی، قاضی محکمه روز چهارشنبه (۲۵ جدی) گفت: «این فصیله قاطع و نهایی نیست و یک محکمۀ دیگر نیز در پیشرو دارید که شما میتوانید تمیز طلب شوید.»
اين در حالي است که محکمه ابتدايي مرکز عدلي و قضايي و مبارزه با فساد اداري حدود پنج و نيم ماه پيش، اين کميشنران را هر يک به پنج سال زندان محکوم کرده بود.
عبدالعزيز آريايي، حميرا حقمل، عبدالبصير فايز، عبدالبديع صياد، وسيمه بادغيسي، معاذ الله دولتي، رفيع الله بيدار، عبدالقادر قريشي، مليحه حسن و حفيظ الله هاشمي شامل کميشنران پيشين کميسيونهاي انتخاباتي اند که توسط محکمه استيناف مرکز عدلي و قضايي افغانستان به زندان محکوم شده اند.
اين در حالي است که دستگير هدايت و علي رضا روحاني، دو کميشنر پيشين کميسيون شکايتهاي انتخاباتي از سوي محکمه ابتدايي بيگناه شناخته شده بودند.