صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محب در دیدار با ظریف: تنش‌های منطقه نباید روند صلح افغانستان را متضرر کند

محب در دیدار با ظریف: تنش‌های منطقه نباید روند صلح افغانستان را متضرر کند

حمدالله محب، مشاور امنيت ملي کشور، در ديدار با محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، گفته است که تنشهاي به وجود آمده در منطقه نبايد روند صلح افغانستان را متضرر کند.
بر اساس اعلاميه دفتر شوراي امنيت ملي، آقاي محب ديروز (چهارشنبه، 25 جدي) با وزير امور خارجه ايران در حاشيه کنفرانس «رايزانا 2020» در شهر دهلي جديد هند، ديدار و در مورد روند صلح افغانستان و تحولات منطقه، بحث و گفتگو کرده است. در اعلاميه شوراي امنيت ملي آمده است که آقاي محب در اين ديدار تأکيد کرده که کشورهاي منطقه با روند صلح افغانستان، همکاري صادقانه داشته باشند تا زمينه صلح پايدار در کشور، فراهم شود.
مشاور امنيت ملي کشور گفته است که افغانستان از تنشهاي به وجود آمده در منطقه نگران است، اما اميدواريم که اين تنشها از طريق گفتگو حل شود.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در اين ديدار گفته است که کشورش از پروسه افغانستان حمايت ميکند و اميدوار است که اين پروسه نتيجه دهد. او افزوده که دولت ايران به همکاريهاي دراز مدت و سازنده با دولت افغانستان، متعهد است.
بعد از کشته شدن قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس ايران در يک حمله هوايي نيروهاي امريکايي در نزديکي ميدان هوايي عراق، تنش بين اين دو کشور افزايش يافت و ايران امريکا را به «انتقام سخت» تهديد کرد.
افزايش تنش بين ايران و امريکا، نگرانيها از وقوع جنگ در منطقه و تأثيرات آن بالاي امنيت و ثبات کشورهاي منطقه را افزايش داد. افغانستان در واکنش به اين رويداد گفته بود که از تنشهاي احتمالي در منطقه نگران است.
يکي از نگرانيها، تأثير تنش بين امريکا و ايران بر روند صلح افغانستان است. پيش از اين، سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري گفته است که تنشها در منطقه روند صلح افغانستان را متأثر ميسازد. او افزوده بود که ممکن است دامنه اين تنشها فراتر از اين برود و کشورهاي دور و نزديک منطقه، در ابعاد مختلف، از آن متأثر شود.
مشاور امنيت ملي کشور در سخنراني خود در کنفرانس رايزانا در هند، نيز به تنشهاي اخير در منطقه اشاره کرد. او گفت که «جهان در معرض بروز وقايع ناگهاني قرار دارد که ميتواند نوسان، خطر و بيثباتي را بوجود بياورد و اين امر ايجاب ميکند که از دورانديشي، خويشتنداري کار گرفته شده و منافع مشترک در نظر گرفته شود و بر مبناي آن اتحاد و سياستهاي مشترک را شکل دهيم.»
آقاي محب افزود که «حوادث هفتههاي اخير از جامعه جهاني ميطلبد که اصول تنشزداي، حل مسالمت آميز منازعه، همسايگي و دولتداري مسئول را به رسميت شناخته و به آن متعهد باشند. ما ميتوانيم از طريق رعايت اصول تعيين شده  از بينظمي کنوني با قوت بيشتر رهايي يابيم.»
مشاور امنيت ملي کشور گفت که در افغانستان رئيس جمهور غني «از همسايه‌‌ها و شرکاي ما مصرانه خواسته است که در صدد راه حلهاي مسالمت آميز براي وضعيت خشونت بار باشند» نه تنها براي  اينکه منافع ملي خودمان نيازمند آن است، بلکه اين اصول در منشور سازمان ملل متحد درج گرديده و براي نسل ها، اساس حسن رفتار و احترام متقابل بين المللي را تشکيل داده اند.»