صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده بان حقوق بشر: نظامیان امریکایی در نه ماه ۸۰۰۰ بمب و راکت در افغانستان پرتاب کرده‌اند

دیده بان حقوق بشر: نظامیان امریکایی در نه ماه ۸۰۰۰ بمب و راکت در افغانستان پرتاب کرده‌اند

سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که نظامیان امریکایی تنها از جنوری تا سپتمبر سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰۰۰ بمب و راکت را در افغانستان پرتاب کردهاند.
در گزارش سالانۀ دیدبان حقوق بشر آمده است که در نتیجۀ پرتاب بمب و راکتهای نظامیان امریکایی در این مدت، بیش از ۸۰۰ غیرنظامی افغان به شمول ۲۵۰ کودک کشته و زخمی شده اند.
پتریشیا گاسمن، مسئول دیدبان حقوق بشر در آسیا گفته است که با ادامۀ جنگ، همه طرفهای درگیر در افغانستان، به شمول قوای افغان و نظامیان خارجی، آشکارا به قوانین جنگ بیاعتنایی نشان دادهاند و باعث خسارت غیرنظامیان شدهاند.
اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که حفظ جان و مال غیرنظامیان، اولویت نیروهای افغان است. او گفت که طالبان عامل اصلی تلفات غیرنظامیان هستند؛ چون به گفتۀ وی طالبان در بین خانههای مردم موضع میگیرند و از غیرنظامیان به حیث سپر انسانی استفاده میکنند.
آقای امان به صدای امریکا گفته که: «در مسیر رفت و آمد مردم طالبان ماینگذاری میکنند که سبب تلفاتی سنگین به غیرنظامیان میشود. همچنان در میان مردم در داخل شهرها حملات انتحاری و انفجاری را انجام میدهند.»
در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است که طالبان حملاتی را – به خصوص قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتمبر - انجام دادند که منجر به کشته و زخمیشدن صدها غیرنظامی شد.
وزارت داخله نیز حدود دو هفته پیش اعلام کرد که ۲۲۱۹ غیرنظامی در نتیجۀ حملات مختلف طالبان در سال ۲۰۱۹ میلادی در کشور کشته و ۵۱۷۲ نفر دیگر زخمی شدهاند که حملات انتحاری، انفجارهای ماین و حملات چریکی گروه طالبان منجر به بیشترین تلفات شده است.
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز گزارش داده است که از جنوری تا سپتمبر سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۵۳۶ غیرنظامی افغان در جنگ و خشونت کشته و ۵۶۷۶ غیرنظامی دیگر افغان زخمی شدهاند.
اما یوناما در این گزارش، با تفاوت از آنچه دیدبان حقوق بشر گزارش داده، نظامیان خارجی مستقر در افغانستان را مسئول هشت درصد تلفات غیرنظامیان افغان -۴۶۸ کشته و ۲۱۴ زخمی- خوانده است.
دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش داده است که ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده (CIA ) از آن گروههای شبه نظامی افغان حمایت کرده است که به «اعدامهای فراقانونی و ناپدیدکردن اجباری» مردم متهم اند.
سال گذشته نیز، دیدبان حقوق بشر در گزارش خود، شبه نظامیان افغان تحت حمایت CIA را به نقض حقوق بشر از جمله کشتارهای صحرایی و ایجاد رعب و وحشت متهم کرد و خواستار انحلال این نیروها شده بود. این سازمان گفته بود که رفتارهایی از این دست میتواند «جنایت جنگی» تلقی شود.
گزارش دیدبان حقوق بشر وضعیت کلی حقوق بشر را در کشورهای مختلف ارزیابی کرده و از رهگذر مهاجرت و بیجاشدن شهروندان نیز افغانستان را در زمرۀ کشورهایی با بیشترین میزان مهاجرت و رقم بیجاشدگان داخلی قلمداد کرده است.