صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریاست جمهوری: طرح کاهش خشونت درگفتگوهای صلح، جنبه عملی ندارد

ریاست جمهوری: طرح کاهش خشونت درگفتگوهای صلح، جنبه عملی ندارد

ریاست جمهوری کشور میگوید که طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، تأمین آتشبس است و طرح کاهش خشونت جنبه عملی ندارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری دیروز (یکشنبه، 22 جدی) در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که «کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه عملی ندارد.»
طرح کاهش خشونت در افغانستان برای آغاز گفتگوهای بینالافغانی، از موضوعات اصلی بحث مقامات امریکایی و طالبان در دهمین دور گفتگوهای آنها در دوحه، پایتخت قطر، بوده است.
مقامات امریکایی بارها گفتهاند که برای امضای توافقنامه با طالبان، در گام نخست باید آنها خشونتها را در افغانستان کاهش دهند و نشاندهند که مایل هستند و میتوانند به خواست مردم افغانستان برای صلح، پاسخ دهند.
سخنگویان طالبان به رسانهها گفتهاند که بر اساس طرح کاهش خشونت، آنها بر شهرها، ولسوالیها و شاهراهها حمله نمیکنند، اما اکنون حکومت افغانستان میگوید که این طرح معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه عملی ندارد و آن را نمیپذیرد و برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، در گام نخست باید آتشبس تأمین شود.
گروه طالبان تاکنون به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان حاضر نشده و همچنین در گفتگو با مقامات امریکایی نیز اعلام آتشبس را به عنوان پیششرط گفتگوهای بینالافغانی نپذیرفته است.
سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که هدف حکومت افغانستان از آتشبس، همانند آتشبسی است که دو سال پیش، در روزهای عید فطر برقرار شد و تعریف واضح داشت.
حکومت افغانستان در ماه رمضان سال 1397 از بیست هفتم ماه رمضان تا روز پنجم عید فطر را به صورت یک جانبه با گروه طالبان آتشبس اعلام کرد و بعدا ده روز دیگر مدت آن را تمدید کرد. گروه طالبان تنها برای سه روز اول عید فطر این آتشبس را پذیرفت. در پایان مهلت آتشبس، رئیس جمهور غنی اعلام کرد که این آتشبس 98 درصد موفق بوده است.
سخنگوی ریاست جمهوری در رابطه با طرح آتشبس به عنوان پیششرط آغاز گفتگو با طالبان گفته است که»آتشبس، از تجارب بینالمللی برخوردار است. برای ما تأمین صلح به معنای ختم جنگ است. بروز انواع خشونتها وابسته به جنگ است. نیاز است تا طرحهای ارائه شده، وضاحت داشته باشد.»
امریکا و طالبان برای پایان جنگ افغانستان، تاکنون ده دور باهم گفتگو کردهاند. در پایان دور نهم این گفتگوها، زمانی که دو طرف در حال نزدیک شدن به امضای یک توافقنامه بودند، بعد از یک حمله انتحاری گروه طالبان در کابل و کشته شدن یک سرباز امریکایی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، این گفتگو را متوقف و سپس لغو کرد.
پس از حدود سه ماه توقف، این گفتگوها در هفتم دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و موضوع اصلی بحث دو طرف کاهش خشونت و آتشبس بود.
اما این دور گفتگوها نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه نظامی بگرام که در آن نیروهای امریکای مستقر هستند، به صورت موقت متوقف شد و هنوز دوباره از سر گرفته نشده است.