صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیشتر از 51 نفر در نتیجه برف باریهای اخیر در نقاط مختلف کشور کشته و زخمی شدند

بیشتر از 51 نفر در نتیجه برف باریهای اخیر در نقاط مختلف کشور کشته و زخمی شدند

  بر اساس گزارشها، در جریان برفباریهای اخیر، بیشتر از 51 نفر به دلیل ریزیش منازل و سردی هوا در نقاط مختلف کشور کشته و زخمی شدهاند.
آمارها نشان میدهد که در اثر برف باریهای اخیر در ولایتهای هرات، کندهار، هلمند، کنر، غزنی و سنمگان به دلیل ریزش منازل، سردی هوا و رانشزمین  دهها نفر کشته و زخمی و صدها تن دیگر آواره شدهاند.
بر اساس گزارشها در اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کجکی این ولایت هلمند 3 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدهاند.
مقامهای محلی ولایت هلمند نیز به رسانهها گفتهاند که در اثر بارش باران در ولسوالی ناوه این ولایت سقف یک خانه فرو ریخته اما تا کنون در باره تلفات احتمالی این رویداد چیزی گزارش نشده است.
در ولایت هرات هم در اثر ریزش یک خانه در ولسوالی انجیل این ولایت 6 عضو یک خانواده کشته و همچنین 2 تن دیگر نیز در ولسوالی ادرسکن جان باخته اند.
همچنین در نتیجه برفباری سنگین، تعدادی از راههای مواصلاتی هرات در ساحه لخشک در مربوطات شاهراه هرات – اسلامقلعه  مسدود بوده و تعدادی از موترهای عبوری در این ساحه در راه ماندهاند و تلاشها بهمنظور نجات آنان آغاز شده است.
در همین حال در نتیجه طوفان باد سقف یک منزل در هنگام برگزاری عروسی در منطقه حاجی وردک ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار فرو ریخته که در نتیجه 6 تن شامل 3 کودک و 3 زن جان باختند و 7 زن و کودک زخمی شدند.
در ولایت کنر نیز در نتیجه فروریختن یک سقف 12 تن کشته و زخمی شدند.
مقام های محلی ولایت غزنی هم از جان باختن تعدادی از افراد از جمله 2 تن از نیروهای امنیتی به دلیل سردی هوا خبر داده است.
به دلیل برف باریهای اخیر شاهراههای عمومی کشور از جمله شاهراه کابل - قندهار،  سالنگ، برخی از مسیرهای کوتل حاجی گک، کوتل شاتو، کوتل قوناق، کوتل کرمان و پل بندشوی منتهی به مناطق مرکزی، برای چند روز مسدود شدهاند. همه ساله در فصل زمستان درکشور به دلیل حوادث طبیعی دهها نفر کشته و زخمی میشوند و همچنین صدها تن دیگر آواره میشوند.