صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها می پیوندد

افغانستان به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها می پیوندد

دفتر مطبوعاتي معاونت دوم رياست جمهوري اعلام کرده که افغانستان به «ائتلاف جهاني حمايت از آزادي رسانهها» ميپيوندد.
بر اساس اعلاميهاي که دفتر مطبوعاتي معاونت دوم رياست جمهوري ديروز (يکشنبه، 22 جدي) منتشر کرده، آليسون بليک، سفير بريتانيا در کابل، در ديدار با سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري، از افغانستان دعوت کرده که به ائتلاف جهاني حمايت از آزادي رسانهها بپوندد.
سفير بريتانيا گفته است که درخواست رسمي براي پيوستن افغانستان به اين ائتلاف از طرف وزير خارجه بريتانيا صادر شده و به زودي به معاون دوم رياست جمهوري تحويل داده خواهد شد.
او دولت افغانستان را از حاميان جدي آزادي رسانهها در منطقه خوانده و گفته اکنون فرصت خوبي فراهم شده است که افغانستان عضويت اين ائتلاف جهاني را بدست آورد.
معاون رئيس جمهور از دعوت سفير بريتانيا براي عضويت افغانستان در ائتلاف جهاني حمايت از آزادي رسانهها استقبال کرده و گفته که دولت افغانستان به دلايل مختلف آمادگي کامل دارد که عضو اين ائتلاف بين المللي گردد.
آقاي دانش گفته که «آزادي بيان و آزادي رسانهها، محور اصلي آزادي و ارزشهاي ديگري چون دموکراسي، حقوق شهروندي، انتخابات، حقوق بشر و برابري انساني است.
او گفته که در پروسه صلح نيز يکي از مواردي که دولت و مردم افغانستان بالاتفاق به آن تأکيد دارند، آزادي بيان و آزادي رسانهها است و به تجربه ثابت شده است که گروههاي افراطي چون طالبان از اين دو ارزش هراس دارند.
معاون رئيس جمهور از همکاران بين المللي افغانستان نيز خواسته که در هرگونه توافق صلح، از حفاظت و صيانت از آزادي بيان و آزادي رسانهها حمايت کنند و در کنار دولت و مردم افغانستان بايستند.
او همچنين به بخشي از تلاشهاي حکومت افغانستان طي چند سال اخير به حمايت از آزادي رسانهها اشاره کرده  و گفته که شخصا کميته مشترک حکومت و رسانه ها را که به هدف جلوگيري از خشونت و تأمين مصؤنيت رسانهها تأسيس شده است، رهبري ميکند.
معاون رئيس جمهور تصريح کرده که براساس درخواست فدراسيون ژورناليستان افغانستان، طرزالعمل فعاليت اين کميته به يک مقرره ارتقا يافته است.
ائتلاف جهاني حمايت از آزادي رسانهها به ابتکار دولتهاي بريتانيا و کانادا روي دست گرفته شده و تاکنون شماري از کشورهاي جهان به عضويت اين ائتلاف جهاني در آمده اند.