صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست قلب آسیا در استانبول با حضور وزیران خارجه ۱۴کشور درباره افغانستان برگزار شد

نشست قلب آسیا در استانبول با حضور وزیران خارجه ۱۴کشور درباره افغانستان برگزار شد

هشتمین دور نشست موسوم به "قلب آسیا -روند استانبول" درباره افغانستان با حضور رئیسجمهور غنی، رئیسجمهور ترکیه، وزیران خارجه و مقامهای ارشد کشورهای عضو این نشست در استانبول ترکیه برگزار شد.
چهارده کشور منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند، عربستان و چین عضو اصلی این نشست و ۱۷ کشور و ۱۴ سازمان منطقهای و فرامنطقهای هم اعضای ناظر آن هستند.
موضوع اصلی این نشست دو روزه "صلح، مشارکت و شکوفایی" عنوان شده است.
محمد اشرف غنی، رئیسجمهور در سخنرانیاش این کنفرانس را ابتکاری از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه خواند و از او و کشورهای دیگر که میزبانی نشستهای قبلی را به عهده داشتند تشکر کرد.
او گفت با وجود چهل سال جنگ مردم افغانستان به آینده خوشبین هستند.
آقای غنی مهمترین تهدیدهای این دهه افغانستان را "تروریسم، تجارت و قاچاق مواد مخدر، جنایت و مخالفان مسلح سیاسی" خواند که از نظر او دارای ابعاد ملی و فراملی است.
او همچنین آمریکا را شریکی بنیادی و قابل اعتماد مردم و دولت افغانستان خواند. او اضافه کرد:"من به ویژه از رئیسجمهور ترامپ به خاطر سفر اخیرش به افغانستان و سیاستش در قبال جنوب آسیا و حمایتش از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تشکر میکنم."
در مورد روند صلح افغانستان با طالبان، آفای غنی از تلاشهای ازبکستان، چین، روسیه و عربستان نیز تشکر کرد و نقش آنها را حیاتی خواند.
او گفت امیدوار است که این تلاشها به آتشبس و مذاکرات مستقیم مسئولان با طالبان منجر شود.
گروه طالبان با آن که چندین دور است با امریکا در مورد صلح افغانستان مذاکره میکنند، دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسد و حاضر به آتش بس و گفتوگوی مستقیم با دولت نشده است.
آقای غنی همچنین از خدمات تتسو ناکامورا، داکترو امدادگر جاپانی که هفته گذشته در یک حمله مسلحانه کشته شد، یاد کرد و او را "دوست افغانستان" و عاملان قتل او را "تروریست" خواند.
در مورد انتخابات، آقای غنی گفت بررسی موشکافانه آن توسط کمیسیون مستقل انتخابات با اشتراک سازمان ملل و ناظران بینالمللی و رسانهها به معنای "احترام به حاکمیت قانون و صبراستراتژیک ما" است.
او گفت امیدوار است که اعتبار این روند تضمین شود و نامزدان هم از قوانین افغانستان انتخابات پیروی کنند.
در نشست "روند استانبول" رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و برخی از وزرای خارجه کشورهای منطقه نیز سخنرانی کردند و از افغانستان اعلام حمایت کردند.
هفت سال از برگزاری سالانه نشست قلب آسیا میگذرد. اولین دور این نشست در شهر استانبول برگزار شد به همین دلیل به نام "روند استانبول" از آن یاد میشود.
دورهای قبلی نشست "قلب آسیا" در سالهای گذشته قزاقستان، چین، پاکستان، هند و آذربایجان برگزار شده بود و قرار است دور بعدی آن در سال آینده در تاجیکستان برگزار شود.