صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون حمایت از حقوق کودکان پس از چند سال از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

قانون حمایت از حقوق کودکان پس از چند سال از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

مجلس نمایندگان فرمان تقنینی قانون حمایت از حقوق کودکان را پس از چند سال با اکثریت آرا تصویب کرد.
کمیسیون امور زنان مجلس، فرمان تقنینی شماره 362 رئیس جمهور در مورد قانون حمایت از حقوق کودکان را به نشست روز دوشنبه (18 قوس) مجلس ارائه کرد.
این قانون در 16 فصل و 108 ماده ترتیب و سال گذشته طی فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور تنفیذ شده است.
کمیسیون امور زنان مجلس گفت که این طرح با یک سلسله تعدیلات و یک مورد اختلافی جهت رای گیری به تالار عمومی آورده شده است.
اما؛ این قانون پس از آن در نشست دیروز مجلس جنجالی شد که نذیر احمد حنفی رئیس کمسیون تقنین مجلس گفت که یک مورد این قانون در خصوص تعیین سن طفل خلاف اصول اسلامی است و هشدار داد که اگر این مورد اصلاح نشود، نشست مجلس را تحریم خواهند کرد.
آقای حنفی افزود که در یکی از مادههای این قانون آمده، کودک به کسی گفته میشود که سن 18 سال را تکمیل نکرده باشد؛ در حالی که در احادیث و اصول اسلامی آمده، تازمانی یک شخص کودک است که علایم بلوغ در آن دیده نشود.
او تاکید کرد که این ماده قانون حمایت از طفل خلاف ماده سوم قانون اساسی است و باید "علایم بلوغ" در این ماده قانون گنجانیده شود.
اما؛ عبدالقیوم سجادی یک عضو دیگر مجلس گفت که کمیسیون تقنین بحث حقوق مصؤنیت و تکلیف شریعی را خلط کرده است و این قانون از نظر اسلام هیچ مشکلی ندارد.
با این وجود، ناهید فرید رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نیز گفت که در قانون حمایت از کودکان، بحثهای چون حق دسترسی طفل به پرورشگاه ، مصؤنیت طفل، مراقبتهای اجتماعی و جلوگیری از استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی مطرح شده و ربطی به مسایل شرعی ندارد.
به گزارش جمهور، خانم فرید گفت که اگر شرایط بلوغ برای اطفال سن قانونی تعریف شود، باید به آنان حق رای، حق کار و حق قرارداد نیز داده شود؛ در حالی که در قوانین دیگر این حقوق داده نشده؛ پس بیرون کشیدن یک کودک از پرورشگاه در سن 12 و یا 13 که احتمالاً شرایط بلوغ در آنان دیده شود، نیز ظلم است زیرا او به مکلفیت عقلی و قانونی نمیرسد.
سر انجام حدود 10 تا 15 نماینده مخالف این قانون قناعت نکردند و به قصد شکستن نصاب نشست دیروز را ترک کردند؛ اما باوجود آن هم نصاب مجلس نشکست و میر رحمان رحمانی رئیس مجلس این طرح را به رایگیری گذاشت که با اکثریت آرای موافق نمایندگان تصویب شد.
منشی مجلس هنگام رای گیری بر سر قانون حمایت از حقوق اطفال، نصاب جلسه را 146 نماینده اعلام کرد و تنها 3 نماینده با کارت سرخ با این قانون مخالفت کردند.
گفتنی است که این طرح از چند سال پیش روی میز مجلس قرار داشت و پیش از این نیز جریان رای گیری به دلیل همین اختلافات، برهم خورده بود.