صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرهنگیان و فعالان مدنی خواستار رسیدگی به وضعیت پناهنده ایرانی در افغانستان شدند

فرهنگیان و فعالان مدنی خواستار رسیدگی به وضعیت پناهنده ایرانی در افغانستان شدند

شماری از فرهنگیان و فعالان مدنی برای کمک به همایون زارعان، پناهنده ایرانی در افغانستان که نوزده روز است اعتصاب غذا کرده، از کمیساریایی عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(یواناچسیآر) خواستار رسیدگی به وضعیت این پناهنده ایرانی شدهاند.
همایون زارعان که شش سال است به عنوان پناهنده در افغانستان اقامت دارد، در صفحه فیسبوک خود نوشته که از ۱۹ روز قبل تاکنون دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای زارعان در پیامی که به بیبیسی فرستاده، نوشته که: "پس از گفتگوهای بینتیجه با مسئولین پروندهام در کمیساریایی عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و عمل نکردن این سازمان به هیچ یک از وعده هاشان، هنوز در کمپ به سر میبرم و نه امنیت، نه مسکن و نه آینده دارم."
او نوشته است "اینبار به هیچ وجه اعتصابم را نخواهم شکست تا یا بمیرم یا به خواستهام جدی و مسئولانه رسیدگی شود."
با گذشته نوزده روز از اعتصاب غذای این پناهجوی ایرانی، اکنون شماری از فعالان فرهنگی و مدنی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی آقای زارعان در نامهای از کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان خواستهاند که "هر چه زودتر مطابق مواد کنوانسیون حمایت از پناهجویان سیاسی، آقای زارعان را به کشور سوم انتقال دهد ."
آنان در حال جمعآوری امضا هستند و قرار است که این نامه به سازمان ملل رسما تحویل داده شود. در این نامه آمده "آقای زارعان برای احقاق حقوق اولیهاش در اعتصاب غذا به سر میبرد و وضعیت جسمانیاش بسیار نگرانکننده است."
در این نامه ذکر شده که او به دلایل سیاسی و تهدیداتی که در موطن اصلیاش (ایران) با آن مواجه است، نمیتواند دوباره به کشورش برگردد.
فعالان و فرهنگیان نوشته "همین طور شرایط زندگی و امنیتی در افغانستان چنانکه برای شهروندان این کشور خطرناک است، برای یک شهروند غیر بومی نیز خطرات جانی بالایی دارد."
آنان درخواست آقای زارعان برای انتقال او به کشور سوم را، یک خواست انسانی و قانونی دانسته و افزوده هرچه زود، باید به آن رسیدگی شود.
خواست این پناهجوی ایرانی از کمیساریا اکنون خروج از افغانستان است. او گفته به دلیل اینکه امنیت جانی در افغانستان ندارد، دیگر خانه و پول نمیخواهد.
آقای زارعان قبل از این نیز دست به اعتصاب غذا زده بود ولی میگوید که این نهاد سازمان ملل تاکنون به هیج یک از خواستههایش توجه نکرده است. او مدعی شد که هدف کمیساریا این است که به او سخت گیرد تا از خواستش دست بردارد . همایون زارعان اهل اصفهان است و ۳۵ سال سن دارد. او میگوید که عضو حزب و سازمانی نیست و فقط یک فرد "دگراندیش" و "جهان وطن" است. او در رشته موسیقی درس خوانده و به گفته خودش مدتی شاگرد محمدرضا شجریان، خواننده صاحب نام ایران بوده است.
آقای زارعان قبلا گفته بود که هدفش از آمدن به افغانستان، ماندن در این کشور نبود و میخواست از اینجا به کشور سوم برود ولی در شهر هرات در غرب افغانستان به دلیل هشت ماه اقامت غیرقانونی به زندان رفت. او گفت علاوه براقامت غیرقانونی، فردی در هرات برای او تذکره جعلی افغانستان گرفته بود که آن نیز برایش دردسرساز شد و به اتهام اقامت غیرمجاز و جعل تذکره مدت یک سال و ۱۳ روز در هرات زندانی شد.
چندی قبل نادر فرهاد، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در افغانستان گفت که به دلیل محرمیت پرونده پناهندگان او قادر به ابراز نظر درباره فرد خاص نیست، ولی کمیساریا تلاش دارد تا برای حل مشکل کل پناهندگانی که در افغانستان هستند با مسئولان مربوطه کار کند.
آقای فرهاد افزود که حدود ۴۲۰ نفر از کشورهای مختلف در افغانستان پناهنده شده که بعد از پاکستان بیشترین آنها ایرانی هستند. او تاکید کرد که این کمیساریا برای این پناهندگان کمک مالی کرده، برای آنان سرپناه فراهم کرده، زمینه آموزش و خدمات اساسی را برای این پناجویان مهیا ساخته است.