صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا: کمیسیون انتخابات باید نتیجه ابتدایی را هرچه زودتر اعلام کند

مجلس سنا: کمیسیون انتخابات باید نتیجه ابتدایی را هرچه زودتر اعلام کند

مجلس سنا با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون انتخابات با نهادهای ناظر و نامزدان انتخابات میگوید که نتیجه ابتدایی انتخابات هرچه زودتر باید اعلام شود.
فضلهادی رئیس مجلس سنا در نشست روز یکشنبه (17 قوس) این مجلس از کمیسیون انتخابات خواست که هرچه زودتر نتیجه شفاف انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز گفت که معضله انتخابات باید از راه تفاهم حل شود و کمیسیون انتخابات قناعت طرفهای ذیدخل را فراهم سازد تا نگرانی مردم از احتمال بروز بحران در کشور رفع گردد.
محمد اکبری دیگر عضو مجلس هم گفت که 70 روز از برگزاری انتخاباتی میگذرد؛ اما نتیجه آن تا هنوز اعلام نشده است؛ بناً تقاضای مردم افغانستان از کمیسیون انتخابات این است که کار خود را مطابق قانون به پیش برده و نتیجه آرای مردم را اعلام کند.
آقای اکبری افزود که برخی جوانب سیاسی در کشور بحث حکومت مشارتی و یا موقت را مطرح کردهاند که این بحث مخالف صریح قانون اساسی و مصالح ملی در کشور است.
رئیس مجلس سنا نیز بار دیگر تاکید کرد، تشکیل هرگونه حکومت موقت و یا مشارکتی در نتیجه انتخابات قابل قبول نیست و برای کشور زهر خواهد بود.
آقای مسلمیار افزود که طرفهای انتخاباتی نباید بیشتر از این مردم افغانستان را آزار دهند و بگذارند تا نتایج انتخابات اعلام شود.
برخی سناتوران دیگر نیز با اشاره به نشست دیروز کمیسیون انتخابات و نمایندگان نامزدان، یادآور شدند که کمیسیون انتخابات با برگزاری این نشست صلاحیتهای قانونی خود را به جرگه واگذار کرده، در حالیکه خود باید مطابق قوانین و اصول در مورد اعلام نتایج انتخابات تصمیم گیری کند.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات دیروز نشستی معلوماتی را با نامزدان، ناظران انتخاباتی ملی و بینالمللی برگزار کرد؛ اما نماینده تیم ثبات و همگرایی این نشست را ترک کرد و این نشست بی نتیجه پایان یافت.