صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معادن و پطروليم از پيشرفت هاى جديد در پروژه تاپى خبر داد

وزارت معادن و پطروليم از پيشرفت هاى جديد در پروژه تاپى خبر داد

وزارت معادن و پطروليم، از پيشرفت هاى جديد در پروژۀ تاپى خبر داده مى گويد که در آيندۀ نزديک، کار عملى اين پروژه آغاز خواهد شد.
عبدالقدير مطفى سخنگوى اين وزارت، دیروز (یکشنبه، ١٧ قوس) به پژواک گفت که پیشرفت قابل توجهی در ابعاد مختلف این پروژه به شمول چارچوب حقوقی، موضوعات اداری و مالی و مطالعات تخنیکی صورت گرفته است که سروی ها و مطالعات مختلف را در بر می گیرد.
مطفى افزود که اسناد حقوقی این پروژه؛ شامل موافقتنامه های بین الحکومتی، قوانین و مقرره ها می باشد، که تعداد قابل ملاحظۀ آن تایید و امضا شده است.
وضعیت پروژه
مطفى گفت که پروژه پایپ لاین تاپی، مطابق پلان و جدول زمانی از قبل تعیین شده تطبیق گردیده و پیشرفت قابل ملاحظه اى داشته است.
به گفتۀ موصوف مرحله اول پروژه؛ شامل نهایی سازی چارچوب حقوقی، مدیریت زمین، سروی های تخنیکی و تمویل مالی میباشد.
وى گفت، دولت افغانستان در زمینه چارچوب حقوقی، موافقتنامه های کلیدی را به امضأ رسانیده که از آن جمله میتوان از موافقتنامه بین الحکومتی، موافقتنامه خرید و فروش گاز و  موافقتنامۀ سرمایه گذاری نام گرفت.
مطفى افزود که در عین حال، سایر موافقتنامه ها نهایی گردیده و به زودی به امضأ خواهد رسید.  همچنان قانون مدیریت زمین پروژۀ تاپی به عنوان یکی از اجزای مهم پروژه، تسوید و نهایی گردیده و به زودترین فرصت نافذ می گردد .
بنا به معلومات سخنگوى وزارت معادن و پطروليم، برعلاوه مطالعات و سروی ها شامل سروی تفصیلی مسیر، سروی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی، سروی جیوتخنیک و سروی مهمات منفجر ناشده، انجام شده است.
وى افزود که در بُعد مالی نیز کنسرسیوم پروژه پایپ لاین گاز تاپی، بودجه کافی برای تطبیق پروژه را دارد. قابل ذکر است که شرکت تاپی لمیتد، با نهادهای مالی بین المللی در مذاکره و تماس میباشد و بانک انکشاف آسیایی، در این اواخر علاقه مندی خویش برای تمویل مالی پروژه  [یک میلیارد دالر امریکایی] نشان داده است.
مزایای پروژه
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گفت که پروژه پایپ لاین گاز تاپی؛ با ایجاد میلیون ها دالر درآمد، فراهم نمودن فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم، توسعه زیربناها و تولید انرژی برق، نقش مهمی را در توسعه اقتصاد افغانستان خواهد داشت. پروژه پایپ لاین گاز تاپی، درحدود ٤٠٠ میلیون دالر امریکایی را  به عواید افغانستان می افزاید . همچنان افغانستان سالانه  ۵.۰ میلیارد متر مکعب گاز در دهه اول، ۱ میلیارد متر مکعب در دهه دوم، و ۵.۱میلیارد متر مکعب گاز را در دهه سوم بعد از بهره برداری پروژه، خریداری می نماید.
معلومات عمومی
سخنگوى وزارت معادن و پطروليم گفت که پروژه تاپی، در دهه ۹۰ میلادی به هدف استخراج و انتقال ذخایر گازدار ساحه گازی گالکینش ترکمنستان، طراحی گردید. پروژه متذکره در ابتدا  وسیله اى برای صادرات گاز به افغانستان و پاکستان بود، که بعداً این پروژه در سال ۲۰۰۳، از هندوستان به عنوان یکی از سهام داران اصلی پروژه دعوت به عمل آورد.
وى درادامه صحبت هايش افزود که از طول مجموعی ۱۸۱۴ کیلومتر، ۸۱۶ کیلومتر آن، از خاک افغانستان قبل از رسیدن به پاکستان عبور مینماید. از این پایپ لاین  به منظور انتقال سالانه ٣٣ میلیارد متر مکعب گاز طبییعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند استفاده می گردد.