صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرامـرز تمنا به تیم دولت ساز پیوست

فرامـرز تمنا به تیم دولت ساز پیوست

فرامرز تمنا رهبر تیم "تدبیر و توسعه" و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تیم "دولت ساز" به رهبری محمد اشرف غنی پیوست.
دو تیم روز یکشنبه (17 قوس) با نشر یک اعلامیه مشترک نوشته است که تیمهای انتخاباتی "دولت ساز" و "تدبیر و توسعه" برای تشریک مساعی در جهت انکشاف و آبادانی افغانستان ائتلاف کردند. در این اعلامیه مشترک آمده است که تجربه سیاستورزی در دهههای گذشته همه ما را به این باور رسانده که افغانستان خانۀ مشترک همۀ ما افغانها است و همه باید سهم برابری در تغییر، توسعه و آبادانی این کشور و رفاه شهروندان آن داشته باشیم. بدون تردید در روند پیشرفت و توسعهٔ افغانستان، باید همهٔ شخصیتها و جریانهای سیاسی نقش خویش را ایفا کند و هیچ عزم و ارادهای برای انکشاف کشور نادیده گرفته نشود. آنان نوشتهاند: "بر همگان واضح است که تیم «دولتساز» به رهبری محمد اشرف غنی و تیم «تدبیر و توسعه» به رهبری فرامرز تمنا، تیمهای انتخاباتی برنامه محور بوده و برای دستیابی به یک افغانستان شکوفا، امن و توسعه‌‌یافته، که همه شهروندان آن دسترسی برابر و همیشگی به رفاه، آزادی و آگاهی داشته باشند، تلاش می کنند. بر همین مبنا این دو تیم برای نیل به این هدف تصمیم به همکاری و ائتلاف با یکدیگر گرفتهاند."
هر دو تیم انتخاباتی بر این باورند که تأمین امنیت، توسعه، مبارزه با فقر، تأمین رفاه و آسایش، نهتنها وظیفۀ یک فرد یا یک گروه نیست، بلکه یک فرد یا یک گروه به تنهایی هم نمیتواند افغانستان را به سمت شکوفایی و توسعهیافتگی هدایت کند؛ لذا این وظیفۀ گروهها و جریانهای مختلف است که در کنار یکدیگر برای دستیابی به افغانستانی آزاد، آباد و سربلند بایستند.
دو تیم بر این باورند که برای رسیدن به چنین آرمان مقدس، تیم «تدبیر و توسعه» دعوتِ تیم «دولتساز» مبنی بر همکاری و اعلام حمایت از آن تیم را میپذیرد و مشارکت خویش را با رهبری این تیم جهت دستیابی به افغانستانی امن و توسعه یافته اعلام میدارد.
رهبری تیمهای یادشده از تمام دست اندرکاران انتخاباتی تقاضامند است که به روند و فیصلههای قانونی احترام گذاشته و اصول و لوایح انتخاباتی را رعایت کنند.
در اعلامیه آمده است که متاسفانه اعلام نتایج انتخابات مطابق تقویم از قبل تعیین شده صورت نگرفت، تاخیر اعلام نتایج و همچنان ایجاد هر نوع بحران به زیان کشور تمام شده و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آنرا شهروندان کشور متحمل میشوند. بناء از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته میشود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398 را در روشنایی قوانین نافذه هر چه سریعتر اعلام کند.
این خواست در حالی توسط این دو تیم انتخاباتی، مطرح میشود که پیش از این حدود دوصد عضو شورای ملی، شماری از احزاب و نهادهای مدنی از کمیسیون خواسته بودند که نتایج انتخابات را اعلام کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات اما به دلیل اعتراض و مختل کردن روند بازشماری و تفتیش آرا توسط شماری از نامزدان، تاکنون نتوانسته است زمان اعلام نتایج را مشخص کند.
این کمیسیون خواهان بازشماری بیش از 300 هزار رای است و این روند را در 27 ولایت تکمیل کرده است اما شماری از ستادهای انتخاباتی با بازشماری آرای مخالفت کرده و مانع آغاز این روند در 7 ولایت کشور شدهاند.
نامزدان معترض خواهان ابطال این 300 هزار رای هستند اما کمیسیون انتخابات تاکید دارد که بدون بررسی (تفتیش و بازشماری) مطابق قانون نمیتواند آراء را باطل اعلام کند.
این کمیسیون روز یکشنبه (17 قوس) با نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و نهادهای مدنی نشستی را برای برون رفتن از معضل پیش آمده برگزار کرده بود، اما بدون نتیجه پایان یافت.
گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری شش میزان سال جاری برگزار شد و با گذشت بیش از دو ماه، کمیسیون قادر به اعلام حدود 1.8 میلیون رای نشده است.