صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال توافق امریکا و طالبان روی قطع عملیات‌های شبانه و حملات انتحاری

احتمال توافق امریکا و طالبان روی قطع عملیات‌های شبانه و حملات انتحاری

منابع نزدیک به گروه طالبان گفتهاند که این گروه و هیأت امریکایی در دور جدید مذاکرات در دوحه، درباره توقف عملیاتهای شبهنگام نیروهای خارجی و توقف حملههای انتحاری و انفجاری طالبان بر نقاط مزدحم گفتگو کردهاند.
این منابع اروز یکشنبه (17 قوس)  گفتهاند که احتمال دارد در روزهای آینده هردو طرف روی این موارد توافق کنند.
مذاکرات امریکا و گروه طالبان روزشنبه در دوحه آغاز شد و گروه طالبان اعلام کرد که در روز اول مذاکرات درباره توافقنامه که پیش از این میان دو طرف نهایی شده بود، گفتگو شدهاست.
حکومت افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که این مذاکرت منجر به کاهش خشونتها و آغاز گفتگوهای بینالافغانی شود.
با این حال منابع گفتهاند که در پیوند به آتشبس و کاهش خشونتها زمانی تصمیم گرفته میشود که گفتگوهای قطر، به نتیجه برسد. مذاکرات امریکا و طالبان سهماه پیش از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا متوقف شد و دلیل آن حملهای در کابل خوانده شد که جان یک سرباز امریکایی و ۱۱ غیر نظامی را گرفت و طالبان مسئولیت آن را پذیرفت.
وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه و بهدنبال سفر زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه این وزارت در امور صلح افغانستان به کابل، اعلام کرد که مذاکرات با گروه طالبان را از سر میگیرد.