صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه توزيع گندم براى ٤٠ هزار خانواده در جوزجان آغاز شد

برنامه توزيع گندم براى ٤٠ هزار خانواده در جوزجان آغاز شد

برنامۀ توزيع گندم براى٤٠ هزار خانوادۀ نيازمند در جوزجان درحالى از سوى حکومت آغاز شد که شمارى از بيجاشدگان داخلى، از فرارسيدن زمستان نگران اند و خواهان کمک هاى بيشتراند.
عزیزالرحمان ایماق رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی اين ولايت، به پژواک گفته که اين گندم از سوى وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى آماده شده است، که براى بيجا شده ها و نيازمندان توزيع خواهد شد.
به گفتۀ موصوف، در اين برنامه که دیروز (شنبه، 16 قوس) آغاز و تاچند روز آينده ادامه خواهد داشت،  براى هر خانواده دو بورى ٥٠ کيلويى گندم توزيع مى گردد.
او گفت: "ما برای رفع مشکلات خانواده های متضرر از جنگ و خشکسالی، به موسسات و منابع امدادرسان، درخواست کمک های بیشتری را داده ایم تا بتوانیم در زمستان پیش رو، حلال مشکلات این خانواده ها باشیم."
مستفيد شونده هاى اين کمک، خواهان کمک هاى بيشتر به ويژه، مواد سوختى اند.
رابعه زنی که شش ماه قبل، نسبت جنگ نیرو های دولتی و طالبان از ولسوالی درزاب به شهر شبرغان آمده، از دريافت دوبورى گندم اظهار خوشى کرد؛ اما گفت: "گندمى را که برای ما توزیع کردند، امکان دارد حدود يکماه مشکل ما را رفع کند؛ اگراين کمک ها ادامه يابد بهترخواهند شد."
موصوف افزود که به شمول او ساير بيجاشدگان، نيازمند کمک هاى بيشتر مواد غذايى و سوختى مى باشند.
اما وی خواهان تامين امنيت در ولسوالى درزآب مى باشد؛ تا تمام  بيجاشده ها به خانه هاى شان برگردند.
همچنان محمد حسن یکی از باشندههای دیگر اين ولسوالی گفت که جنگ در ولسوالی درزاب، باعث شد تا خانۀ خود را ترک کرده به شبرغان بیایند.
او افزود: "روزها کار مى کنم تا پول لقمه نانی را به دست مى آورم، گاهی کار پیدا مى شود و گاهی هم نه."
موصوف نيز خواهان کمک هاى بيشتر به ويژه مواد سوخت مى باشد؛ زيرا اکثر بيجا شده ها، تاهنوز براى زمستان شان هيچ چيزى آماده نکرده اند.
در اين حال، مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، در مراسم توزيع گندم به نيازمندان گفت که اين گندم براى نيازمندان به شمول بيجاشدگان داخلى توزيع خواهد شد. 
وی افزود که گندم تهیه شده برای حدود ده هزار از خانواده متضرر ازجنگ و سی هزارخانواده متضرر از خشکسالی توزیع خواهد شد.
او گفت: "مشکلات خانواده های متضرر از جنگ و خشکسالی، با توزیع این گندم حل نمیشود؛ کمک هاى بيشتر براى شان صورت گيرد. ما از مجامع بین المللی و موسسات امداد رسان مى خواهیم تا دراین راستا توجه بیشترمعطوف داشته، به کمک این خانواده ها بشتابند."